Ochrona danych osobowych w działalności adwokata i radcy prawnego

– zapraszamy na seminarium

A A A

Oprócz obowiązków tajemnicy zawartych we własnych ustawach i zasadach etyki adwokaci i radcy prawni podlegają w swojej działalności przepisom o ochronie danych osobowych. Seminarium ma na celu m.in. wyjaśnienie kwestii kolizyjnoprawnych i związane z tym określenie zakresu stosowania przepisów o ochronie danych osobowych w pracy adwokata (radcy prawnego).

W trakcie seminarium zostanie przedstawiona w sposób kompleksowy sytuacja adwokata (radca prawnego) w procesach przetwarzania danych osobowych i zakres jego obowiązków z tym związanych, w szczególności wymogi dotyczące bezpieczeństwa technicznego i organizacyjnego danych osobowych w kancelarii. Omówiona również zostanie problematyka dopuszczalności i zasad kontroli Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w stosunku do osób wykonujących zawód.

Prelegent:

adw. dr Grzegorz Sibiga – specjalista z zakresu prawa i postępowania administracyjnego, w szczególności prawa do informacji, ochrony danych osobowych i innych informacji prawnie chronionych oraz e-administracji; kierownik Zakładu Prawa Administracyjnego w INP PAN w Warszawie; redaktor, autor i współautor licznych publikacji w tym zakresie, redaktor cyklicznego dodatku do „Monitora Prawniczego” poświęconego prawnym aspektom ochrony danych osobowych; członek rady programowej "Kwartalnika Naukowego Prawo Mediów Elektronicznych" i członek rady konsultacyjnej miesięcznika „IT w administracji”; wiceprzewodniczący Rady Naukowej Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz członek Komitetu Naukowego Giełdy Papierów Wartościowych, do grudnia ubiegłego roku członek Rady Informatyzacji przy Ministrze Administracji i Cyfryzacji (IV kad.).

Czas i miejsce:

26.3.2014 r., godz. 10:00-15:00, Warszawa, Wydawnictwo C.H. Beck, XVI p.

Warunki uczestnictwa:

Cena: 499 PLN netto (26.3.2014 r.);

Prenumeratorzy „Monitora Prawniczego” bezpłatnie.

Program:

  1. Pojęcie danych osobowych. Rodzaje danych osobowych przetwarzanych przez adwokata (radcę prawego)

  2. Zakres stosowania ustawy o ochronie danych osobowych do adwokata (radcy prawnego). Relacje ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy – Prawo o adwokaturze i ustawy o radcach prawnych. Ochrona danych osobowych – tajemnica adwokacka (radcowska)

  3. Status kancelarii adwokackiej (radcy prawnego) oraz w spółek, w których wykonuje zawód adwokat (radca prawny) w procesie przetwarzania danych osobowych

  4. Obowiązki ochrony danych osobowych.

  5. Zasady bezpieczeństwa organizacyjnego i technicznego danych osobowych w kancelarii

  6. Zakres kompetencji (kontrolnych i pokontrolnych) Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych wobec adwokata i radcy prawnego.

Szczegółowe informacje i formularz zgłoszeniowy:

http://szkolenia.beck.pl/szkolenie/55-ochrona-danych-osobowych-w-pracy-adwokata-i-radcy-prawnego

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Ochrona danych osobowych w działalności adwokata i radcy prawnego
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny