OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH PO NOWELIZACJI z 7.11.2014 r. – konferencja

23 marca 2015 r., Warszawa

A A A

Zapraszamy do udziału w Konferencji „Ochrona danych osobowych po zmianach wprowadzonych nowelizacją z 7.11.2014 r.”, która odbędzie się 23 marca 2015 r. w Warszawie (Hotel Intercontinental, ul. Emilii Plater 49).

Od 1.1.2015 r. obowiązuje przyjęta w ramach ustawy z 7.11.2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej nowelizacja ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1662). Istotnie zmienia się w niej przepisy dotyczące administratora bezpieczeństwa informacji oraz transferu danych osobowych do państwa trzeciego. Przyjęto nowatorskie rozwiązanie uznaniowego powoływania administratora bezpieczeństwa informacji połączone ze zwolnieniem z obowiązku rejestracyjnego zbiorów danych osobowych. Jednak nawet w sytuacji niepowołania takiego administratora ustawa nakłada nowe wymogi w zakresie kontroli przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych w sferze wewnętrznej. Natomiast w przypadku transferu danych do państwa trzeciego wprowadzono do polskiej ustawy wiążące reguły korporacyjne oraz zatwierdzane przez Komisję Europejską standardowe klauzule umowne. Zarówno z administratorem bezpieczeństwa informacji jak i z transferem do państwa trzeciego związana są nowe kompetencje Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Podczas konferencji nie tylko zostaną szczegółowo przedstawione wprowadzone zmiany, ale w gronie specjalistów przedyskutujemy ich konwekcje oraz możliwe sposoby realizacji nowych zasad przez podmioty zobowiązane.

 

Wykład wprowadzający na temat znaczenia przepisów krajowych w okresie unijnej reformy prawa ochrony danych osobowych wygłosi dr Wojciech Wiewiórowski, Zastępca Europejskiego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

PROGRAM:

Sesja 1: Nowe zasady zapewniania przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych w sferze wewnętrznej

Wykład 1: Zmiany dotyczące administratora bezpieczeństwa informacji w nowelizacji ustawy o ochronie danych osobowych z 7.11.2014 r. Nowe kompetencje Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych związane z administratorem bezpieczeństwa informacji - prof. dr hab. Paweł Fajgielski, adw. dr Grzegorz Sibiga

Wykład 2: Zapewnianie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych w sferze wewnętrznej bez powołania administratora bezpieczeństwa informacji - Maciej Byczkowski

Panel dyskusyjny: Zalety i wady powołania administratora bezpieczeństwa informacji - dr Arwid Mednis, adw. Xawery Konarski, prof. Paweł Fajgielski, Maciej Byczkowski

13:15 – 14:00 Lunch

Sesja 2: Transfer danych osobowych do państw trzecich

Wykład 1: Zmiany dotyczące transferu danych osobowych do państwa trzeciego w nowelizacji ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 7 listopada 2014 r. - adw. Xawery Konarski, r.pr. Damian Karwala

Wykład 1: Kompetencje Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w zakresie transferu danych do państwa trzeciego po nowelizacji ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 7 listopada 2014 r. - Piotr Drobek

Panek dyskusyjny: Znaczenia zmian w regulacji prawnej transferu danych osobowych do państwa trzeciego dla obrotu gospodarczego - adw. dr Paweł Litwiński, dr Bogdan Fischer, r.pr. Maciej Gawroński, Piotr Drobek

Szczegóły i zapisy:

http://akademia.beck.pl/szkolenie/143-ochrona-danych-osobowych-po-zmianach-wprowadzonych-nowelizacja-z-7112014-r---konferencja

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH PO NOWELIZACJI z 7.11.2014 r. – konferencja
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny