Ochrona danych osobowych: Analiza ryzyka bezpieczeństwa danych osobowych. Szkolenie w dniu 11 września 2019 r. (Warszawa).

Dowiedz się jak oszacować ryzyko bezpieczeństwa oraz w jaki sposób dokonać oceny skutków dla ochrony danych – kolejna edycja szkolenia!

A A A

Zapraszamy na szkolenie nt.: Ochrona danych osobowych: Analiza ryzyka bezpieczeństwa danych osobowych – KOLEJNA EDYCJA! Szkolenie w dniu 11 września 2019 r. (Warszawa).

 

Szkolenie zostało opracowane w celu pozyskania umiejętności inicjowania działań, wdrażania, utrzymania i doskonalenia zarządzania ryzykiem bezpieczeństwa danych osobowych w odniesieniu do działalności Administratora oraz podmiotu danych.

 

Podczas szkolenia uczestnicy zdobędą niezbędną wiedzę, aby: przeprowadzić szacowanie ryzyka bezpieczeństwa danych osobowych z wykorzystaniem standardu m.in.: PN-ISO/IEC 27005 oraz 31000, dokonać kwalifikacji do przeprowadzenia i wykonania oceny skutków dla ochrony danych DPIA.

 

Wzór arkusza: Uczestnicy szkolenia otrzymają wzór arkusza do szacowania ryzyka oraz przykładową autorską metodykę prowadzącego.

Na szkoleniu dowiesz się m.in: 

·         Jakie podmioty zobowiązane są do powołania Inspektora Ochrony Danych Osobowych?

·         Jaki jest status IOD w organizacji? Jakie obowiązki ma Inspektor Ochrony Danych Osobowych?

·         Jak skutecznie prowadzić rejestr czynności przetwarzania danych osobowych?

·         W jaki sposób pod rządami RODO uregulowana jest kwestia przekazywania danych do państwa trzecich?

·         Jak przygotować się do kontroli PUODO?

·         Jak przeprowadzić analizę ryzyka?

 

PRELEGENT:

Piotr Kawczyński

Zajmuje się szeroko pojętym bezpieczeństwem informacji od ponad 14 lat. Posiadam uprawnienia audytora wiodącego oraz audytora wewnętrznego w zakresie Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji na zgodność z normą 27001. Jest członkiem rzeczywistym Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji oraz członkiem stowarzyszonym ISSA Polska. Posiada upoważnienie dostępu do informacji niejawnych z klauzulą „poufne”. Jest odpowiedzialny za nawiązywanie współpracy oraz obsługę klientów, zarządzanie działalnością Spółki, a także za wdrożenia systemów ochrony danych osobowych, jak również proces przygotowania i certyfikacji systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji. Od 2013 r. byłe wykładowcą na Podyplomowym Studium Ochrony Danych Osobowych, organizowanym przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego pod patronatem Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz ABW.

 

Więcej informacji i zapisy: TUTAJ

 

 

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Ochrona danych osobowych: Analiza ryzyka bezpieczeństwa danych osobowych. Szkolenie w dniu 11 września 2019 r. (Warszawa).
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny