Obrońcy z urzędu

12 listopada 2015

A A A

Weszło w życie rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 22.10.2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu zapewnienia oskarżonemu korzystania z pomocy obrońcy z urzędu.

Wykazy adwokatów oraz wykazy radców prawnych, pełniących funkcję obrońców z urzędu nie będą już zawierać adresu siedziby zawodowej adwokata lub adresu zamieszkania radcy prawnego. Zmieniona została także procedura w przypadku gdy wykazy profesjonalnych pełnomocników deklarujących gotowość pełnienia tej funkcji zawierają niewystarczającą liczbę adwokatów i radców prawnych. W takiej sytuacji prezes sądu wystąpi do okręgowej rady adwokackiej i rady okręgowej izby radców prawnych o wskazanie, w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia otrzymania pisma, dodatkowych adwokatów i radców prawnych, określając ich liczbę. W razie niewskazania dodatkowych adwokatów i radców prawnych w wyznaczonym terminie lub wskazania ich w niewystarczającej liczbie, prezes właściwego sądu ustali na podstawie przedstawionych wykazów (zarówno wykazów osób deklarujących gotowość udzielania takiej pomocy prawnej, jak i osób uprawnionych do tego, lecz nie deklarujących tej chęci). Lista ułożona będzie w porządku alfabetycznym.

Dz.U.2015, poz. 1787

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Obrońcy z urzędu
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny