Obrona z urzędu

12 czerwca 2015, Sejm

A A A

Sejm uchwalił nowelizację KPK oraz KPW, wprowadzającą możliwość zaskarżenia rozstrzygnięć dotyczących odmowy wyznaczenia obrońcy z urzędu w postępowaniu karnym sądowym i w sprawach o wykroczenia.

Zgodnie z nowelizacją, na zarządzenie prezesa sądu o odmowie wyznaczenia obrońcy przysługuje zażalenie do sądu właściwego do rozpoznania sprawy, a na postanowienie sądu o odmowie wyznaczenia obrońcy – zażalenie do innego równorzędnego składu tego sądu. Ponowny wniosek o wyznaczenie obrońcy, oparty na tych samych okolicznościach, pozostawia się bez rozpoznania.

Na zarządzenie prezesa sądu o odmowie ponownego wyznaczenia obrońcy przysługiwać będzie zażalenie do sądu właściwego do rozpoznania sprawy, a na postanowienie sądu o odmowie ponownego wyznaczenia obrońcy – zażalenie do innego równorzędnego składu tego sądu.

Także w przypadku cofnięcia wyznaczenia obrońcy, jeżeli okaże się, że nie istnieją okoliczności, na podstawie których go wyznaczono, na postanowienie to przysługiwać ma zażalenie do innego równorzędnego składu tego sądu.

Nowe przepisy będą stosowane odpowiednio do pełnomocnika z urzędu.

Analogiczne przepisy wprowadzono do KPW.

Ustawa ma wejść w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia. Teraz trafi do Senatu.

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Obrona z urzędu
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny