Obowiązki wprowadzającego towar do obrotu

7 listopada 2014, Sejm

A A A

Sejm uchwalił ustawę z 7.11.2014 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, dotyczącą oznaczania towaru wprowadzanego do obrotu.

Zgodnie z nowelizacją przedsiębiorca wprowadzający towar do obrotu na terytorium RP jest obowiązany do zamieszczenia na towarze, jego opakowaniu, etykiecie, instrukcji lub do dostarczenia w inny, zwyczajowo przyjęty sposób, pisemnych informacji w języku polskim:

1) określających firmę producenta w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy z 12.12.2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz.U. Nr 229, poz. 2275, ze zm.) i jego adres, a także państwo siedziby wytwórcy, jeżeli ma on siedzibę poza terytorium państw członkowskich UE i państw członkowskich EFTA – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;

2) umożliwiających identyfikację towaru, chyba że przeznaczenie towaru jest oczywiste.

Nie dotyczy to towarów, w stosunku do których przepisy odrębne szczegółowo regulują obowiązki w zakresie oznakowania.

Nowych przepisów nie będzie się stosować do towarów:

1) wprowadzonych do obrotu na terytorium RP przed dniem wejścia w życie noweli;

2) wprowadzanych do obrotu na terytorium RP po dniu wejścia w życie noweli - nie dłużej niż przez 36 miesięcy od dnia jej wejścia w życie.

Ustawa ma wejść w życie 1.1.2015 r. Teraz została przekazana do Senatu.

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Obowiązki wprowadzającego towar do obrotu
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny