Obligacje – zmiany

12 sierpnia, Rada Ministrów

A A A

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o obligacjach, przedłożony przez ministra finansów.

Projekt rozszerza zakres instrumentów dostępnych emitentom o obligacje wieczyste, które nie będą podlegały wykupowi i w których świadczenie emitenta względem obligatariuszy polegać ma na zapłacie odsetek w formie renty wieczystej. Przewidziano także obligacje podporządkowane, z których zobowiązania w przypadku upadłości lub likwidacji emitenta podlegają zaspokojeniu w kolejności wskazanej w warunkach emisji.

Do projektu ustawy wprowadzono instytucję zgromadzenia obligatariuszy, jako reprezentacji ogółu uprawnionych z obligacji danej serii wobec emitenta.

Ponadto, zgodnie z nową ustawą podmioty zagraniczne będą mogły emitować obligacje.

Ustawa ma wejść w życie 1.1.2015 r. Do obligacji wyemitowanych przed dniem jej wejścia w życie będą stosowane przepisy dotychczasowe.

Źródło: www.premier.gov.pl

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Obligacje – zmiany
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny