Nowelizacje Kodeksu postępowania cywilnego 2014–2015

– KONFERENCJA, 9.5.2016 r., Warszawa

A A A

Zapraszamy na konferencję nt. „Nowelizacje Kodeksu postępowania cywilnego 2014-2015”. Celem konferencji jest zaznajomienie uczestników z aktualnymi problemami postępowania cywilnego, które łączą się ze zmianami legislacyjnymi dokonanymi w latach 2014–2015 r., w tym w szczególności ustawą z 10.7.2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, która wchodzi w życie 8.9.2016 r. Szczególnie ważkie problemy związane są z czynnościami procesowymi. Zmiany w tym zakresie wywołują rozbieżności w orzecznictwie sądów powszechnych, a przyjęte przez ustawodawcę mogą mnożyć wątpliwości.

 

Podczas konferencji zostaną omówione także nowe regulacje i orzecznictwo dotyczące doręczeń, wnoszenia pism procesowych oraz dowodami i postępowaniem dowodowym. W każdym z tych tematów podkreślone zostaną aspekty wynikające z informatyzacji postępowania cywilnego. Ta ostatnia problematyka będzie też wiodąca przy omawianiu zmian w obszarze postępowania egzekucyjnego. W zakresie postępowania dowodowego w sposób szczególny zostaną przedstawione zagadnienia szeroko rozumianego dokumentu oraz tzw. inne środki dowodowe, których znaczenie stale wzrasta, mimo skromnej regulacji kodeksowej.

PRELEGENCI

  • prof. dr hab. Jacek Gołaczyński – sędzia, kierownik Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, koordynator krajowy ds. wdrożeń systemów informatycznych w sądach powszechnych; redaktor naczelny czasopisma „Prawo Mediów Elektronicznych”.
  • dr hab. Krystian Markiewicz – sędzia, adiunkt w Katedrze Postępowania Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego; redaktor naczelny Kwartalnika „Iustitia”, członek kolegiów redakcyjnych „ADR. Arbitraż i Mediacja”, „Polski Proces Cywilny”.
  • dr hab. prof. UŚ Andrzej Torbus – radca prawny, Kierownik Katedry Postępowania Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego; członek Rady Programowej Kwartalnika „ADR. Arbitraż i Mediacja”.
  • dr Ireneusz Wolwiak – sędzia, adiunkt w Katedrze Postępowania Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego.


PROGRAM

Problematyka doręczeń pism w postępowaniu cywilnym – stan de lege lata i de lege ferenda (dr Ireneusz Wolwiak):

- podmioty i przedmiot i miejsce doręczeń,

- sposoby doręczenia (doręczenia bezpośrednie i zastępcze),

- doręczenia elektroniczne w obowiązującym i projektowanym stanie prawnym,

- omówienie ostatnich zmian dotyczących doręczeń,

- aktualne orzecznictwo w zakresie dotyczącym doręczeń.

Postępowanie związane z wnoszeniem pism procesowych ze szczególnym uwzględnieniem formy elektronicznej czynności procesowych (prof. Andrzej Torbus):

- wymogi formalne pism procesowych,

- wykładnia oświadczeń procesowych stron,

- warunki i sposób wnoszenia pism za pomocą systemu teleinformatycznego oraz skutki naruszenia wymogów,

- zmiany legislacyjne odnośnie wykazywania umocowania do dokonywania czynności procesowych,

- aktualne orzecznictwo z zakresie dotyczącym pism procesowych.

Dowody i postępowanie dowodowe w znowelizowanym KPC (dr hab. Krystian Markiewicz):

- zmiany legislacyjne w kontekście przeprowadzenia dowodów i utrwalenia czynności dowodowych,

- elektroniczne aspekty dowodów ze szczególnym uwzględnieniem dowodu z dokumentu i nienazwanych środków dowodowych,

- problematyka dopuszczalności dowodzenia w związku ze sposobem uzyskania dowodu i rodzajem środka dowodowego,

- aktualne orzecznictwo z zakresie dotyczącym prawa dowodowego.

Informatyzacja postępowania egzekucyjnego ze szczególnym uwzględnieniem postępowania klauzulowego oraz sprzedaży w drodze elektronicznej licytacji (prof. Jacek Gołaczyński):

- uwarunkowania w zakresie informatyki postępowania egzekucyjnego,

- elektroniczny tytuł wykonawczy, jako podstawa egzekucji sądowej,

- elektroniczna egzekucja sądowa ze szczególnym uwzględnieniem licytacji,

- perspektywy w zakresie informatyzacji postępowania egzekucyjnego.

 

TERMIN I MIEJSCE

9.5.2016 r., Warszawa, ADN Centrum Konferencyjne, Al. Jana Pawła II 25

Szczegółowe informacje oraz zapisy:

http://akademia.beck.pl/szkolenie/244-nowelizacje-kodeksu-postepowania-cywilnego-20142015--konferencja

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Nowelizacje Kodeksu postępowania cywilnego 2014–2015
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny