NOWELIZACJE KODEKSU POSTĘPOWANIA CYWILNEGO 2013–2014

A A A

Zapraszamy na szkolenie nt. „Nowelizacje Kodeksu postępowania cywilnego 2013-2014”. Celem szkolenia jest zaznajomienie uczestników z aktualnymi problemami postępowania cywilnego, które łączą się ze zmianami legislacyjnymi dokonanymi w 2013 i 2014 r.

Szczególnie ważkie problemy związane są z obowiązkiem identyfikacji stron przez podanie numerów PESEL, NIP. Zmiana w tym zakresie wywołała rozbieżności w orzecznictwie sądów powszechnych i była przedmiotem wypowiedzi Sądu Najwyższego.

Uczestnicy zostaną zaznajomieni z nowymi regulacjami i orzecznictwem dotyczącym doręczeń, środków zaskarżenia, zmian w postępowaniach szczególnych. Oddzielnym tematem będą zmiany w zakresie postępowania klauzulowego i właściwego postępowania egzekucyjnego.

Prelegent:

dr hab. Krystian Markiewicz – sędzia, adiunkt w Katedrze Postępowania Cywilnego WPiA Uniwersytetu Śląskiego, prezes Śląskiego Oddziału Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”, członek zespołu problemowego ds. postępowania cywilnego przy Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego działającej przy Ministrze Sprawiedliwości, redaktor naczelny Kwartalnika SSP „Iustitia”, członek Kolegiów redakcyjnych „Polskiego Procesu Cywilnego”, „ADR. Arbitraż i Mediacja”, wykładowca i autor publikacji z zakresu postępowania cywilnego.

W programie:

  • Zmiany związane z wymogami formalnymi pism procesowych, w zakresie identyfikacji stron (PESEL, NIP) w postępowaniu rozpoznawczym i egzekucyjnym.
  • Problematyka doręczeń w świetle ostatnich zmian legislacyjnych (KPC i innych ustaw).
  • Aktualne zagadnienia dotyczące środków zaskarżenia oraz modyfikacje regulacji szczególnych rodzajów postępowań.
  • Rozstrzyganie o zbiegu egzekucji i możliwym zakresie prowadzenia egzekucji.
  • Projektowane zmiany KPC oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

Więcej informacji i rejestracja:

http://akademia.beck.pl/szkolenie/95-nowelizacje-kodeksu-postepowania-cywilnego-2013-2014

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
NOWELIZACJE KODEKSU POSTĘPOWANIA CYWILNEGO 2013–2014
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny