Nowelizacja Prawa zamówień publicznych – prawa i obowiązki wykonawców

23 listopada 2016, Warszawa

A A A

Zapraszamy na szkolenie nt. „Nowelizacja Prawa zamówień publicznych – prawa o obwiązki wykonawców”. Szkolenie adresowane jest do osób, które w swojej praktyce zawodowej na co dzień zajmują się prawem zamówień publicznych, w szczególności przeznaczone jest dla wykonawców, w tym z zakresu obronności i zamówień sektorowych.

 

Celem szkolenia jest przygotowanie Wykonawców do składania ofert w nowych warunkach prawnych, a także określenie ich praw i obowiązków po wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Podczas szkolenia omówione zostaną w szczególności:

- nowe środki komunikacji

- nowe wymogi dotyczące składania oświadczeń i dokumentów na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i wykluczeń

- wezwania do składania i uzupełniania dokumentów w zakresie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza

- aneksowanie umów w sposób korzystny dla wykonawców

- możliwość wnoszenia środków ochrony prawnej poniżej wartości progowych na opis przedmiotu zamówienia i wybór najkorzystniejszej oferty

PRELEGENT:

Paweł Granecki – radca prawny wpisany na listę OIRP w Warszawie, prowadzi samodzielną Kancelarię radcy prawnego specjalizującą się w dziedzinie zamówień publicznych. Prowadzi wykłady z zakresu prawa zamówień publicznych m.in. na Uniwersytecie Warszawskim na Podyplomowym Studium Zamówień Publicznych i Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na Studiach Podyplomowych w zakresie Zamówień Publicznych. Ekspert sejmowej komisji ds. zmiany ustawy o zamówieniach publicznych. Autor komentarza do ustawy: „Prawo zamówień publicznych. Komentarz” (C.H.Beck, 5 wyd. 2016) oraz wielu artykułów, m.in. w: „Przeglądzie Samorządowym”, „Monitorze Zamówień Publicznych”, „Przetargach Publicznych”, „Gazecie Prawnej”, „Rzeczpospolitej”.

Szczegółowe informacje i zapisy:

http://akademia.beck.pl/szkolenie/274-nowelizacja-prawa-zamowien-publicznych--prawa-i-obowiazki-wykonawcow

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Nowelizacja Prawa zamówień publicznych – prawa i obowiązki wykonawców
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny