Nowelizacja prawa zamówień publicznych – praktyczne aspekty – warsztaty

10-11 maja 2017, Warszawa

A A A

W dniu 28.7.2016 r. weszła w życie największa od początku obowiązywania Prawa zamówień publicznych z 2004 r. nowelizacja tej ustawy (Dz.U. z 2016 r. poz. 1020). Ustawa nowelizująca wprowadziła ponad 150 zmian w dotychczas obowiązujących przepisach.

Zapraszamy na dwudniowe warsztaty (10-11 maja 2017 r., Warszawa), których celem jest szczegółowe omówienie praktycznego aspektu stosowania znowelizowanych przepisów.

 

Wykonawcy pozyskają wiedzę na temat wymagań związanych z udziałem w postępowaniach prowadzonych na nowych zasadach, w szczególności dotyczące składania ofert i dokumentów podmiotowych.

 

Zamawiający dowiedzą się, jak uniknąć błędów w przygotowaniu, prowadzeniu, a także dokumentowaniu postępowań oraz w jaki sposób ukształtować wymagania, by otrzymać ofertę odpowiadającą ich potrzebom.

 

Warsztatowa forma zajęć pozwoli na poznanie dotychczasowych doświadczeń związanych ze stosowaniem nowych przepisów, zdobycie praktycznych umiejętności, a także wypracowanie modelowych rozwiązań wielu problemów związanych ze stosowaniem znowelizowanych przepisów.

 

Podczas szkolenia omówione zostaną m.in.:

 • praktyczne kwestie związane z przygotowaniem, przeprowadzeniem i dokumentowaniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na nowych zasadach,
 • najczęściej pojawiające się problemy związane z procedurą składania i uzupełniania dokumentów w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
 • zagadnienia związane z badaniem i oceną sytuacji podmiotowej wykonawców oraz złożonych przez nich ofert,
 • zmiany związane z dokumentami potwierdzającymi brak podstaw do wykluczenia,
 • kwestie korzystania z potencjału podmiotów trzecich, a także dokumentów składanych w postępowaniu przez te podmioty,
 • praktyczne możliwości dokonywania zmian umowy na nowych zasadach.

 

W konsekwencji omówiona zostanie praktyka stosowania nowych przepisów w zakresie obowiązków i praw zarówno Zamawiających, jak i Wykonawców w postępowaniu:

 • Nowe tryby udzielenia zamówienia.
 • Zmiany w przesłankach wykluczenia.
 • Zasady self-cleanig.
 • Ocena ofert na nowych zasadach – warunki udziału w postępowaniu i kryteria oceny ofert.
 • Zastosowanie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia.
 • Zmiany w sposobie opisu przedmiotu zamówienia.
 • Dopuszczalne zmiany umowy ws. zamówienia publicznego.
 • Zmiany w zasadach korzystania ze środków środki ochrony prawnej.

Kto powinien wziąć udział?

Osoby zajmujące się zamówieniami publicznymi, w tym zamawiający, wykonawcy, osoby, które zajmują się kontrolą udzielanych zamówień, jak również pozostałe osoby pragnące zdobyć kompleksową wiedzę na temat zmiany ustawy Prawo zamówień publicznych.

Szczegółowe informacje i zapisy:

http://akademia.beck.pl/szkolenie/311-warsztaty-nowelizacja-prawa-zamowien-publicznych-praktyczne-aspekty

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Nowelizacja prawa zamówień publicznych – praktyczne aspekty – warsztaty
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny