Nowelizacja KPA w praktyce – szkolenie

- 6 lutego 2018 r., Warszawa

A A A

Nowelizacja procedury administracyjnej, która weszła w życie 1.6.2017 r., a uchwalona został 7.4.2017 r. i ogłoszona w Dzienniku Ustaw z 12.5.2017 r., poz. 935, nowelizacja ma na celu wprowadzenie zmian w przepisach ustawy z 14.6.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) oraz ustawy z 30.8.2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t. jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 718 ze zm.) zmierzających do usprawnienia procedur administracyjnych i sądowoadministracyjnych, co ma umożliwić przyspieszenie postępowań administracyjnych i sądowych przed sądami administracyjnymi oraz stworzyć warunki do usprawnienia relacji pomiędzy obywatelami a organami administracji. Zmiany powyższe mają podnieść efektywność działania administracji i sądów administracyjnych oraz ograniczyć uciążliwości administracyjne dla obywateli.

 

Nowelizacja, oprócz KPA i PrPSA, wprowadza zmiany, także w 12 innych ustawach, ma charakter bardzo złożony – część uchwalonych rozwiązań jedynie modyfikuje już funkcjonujące instytucje prawne, inne zaś mają wymiar bardzo głęboki, dotykając istoty dotychczas przyjętego modelu procedury administracyjnej.

 

Zapraszamy na szkolenie, które przybliży wprowadzone zmiany w procedurze administracyjnej oraz pomoże stosować znowelizowane przepisy w praktyce.

Szczegółowe informacje i zapisy:

www.akademia.beck.pl/szkolenie/375-nowelizacja-kodeksu-postepowania-administracyjnego-w-praktyce

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Nowelizacja KPA w praktyce – szkolenie
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny