Nowe rozwiązania prawne w zakresie czasu pracy

- zaproszenie na seminarium [22.5.2014 r., Warszawa]

A A A

PRELEGENT:

dr Magdalena Rycak – doktor nauk prawnych. Prodziekan Wydziału Prawa i Administracji oraz kierownik studiów podyplomowych prawa pracy i ubezpieczeń społecznych na Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Zastępca sędziego Trybunału Administracyjnego przy Radzie Europy. Autorka licznych publikacji naukowych i popularno-naukowych, w tym kilkunastu z czasu pracy.

KTO POWINIEN WZIĄĆ UDZIAŁ:

Prawnicy, specjaliści i menedżerowie działów Kadr i HR oraz wszystkie inne osoby, dla których specjalistyczna wiedza w zakresie prawa pracy jest niezbędna w praktyce zawodowej.

Udział w konferencji umożliwia zdobycie punktów i godzin wymaganych przez samorządy prawnicze (NRA i KRRP). Uczestnicy otrzymają certyfikat potwierdzający udział w seminarium.

CEL SZKOLENIA:

Ustawa z 12.7.2013 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz ustawy o związkach zawodowych wprowadziła nowe instytucje dające możliwość uelastyczniania czasu pracy. Na szczególną uwagę zasługuje 12-miesięczny okres rozliczeniowy czasu pracy oraz tzw. „ruchoma” doba pracownicza umożliwiająca dwukrotne rozpoczęcie pracy w tej samej dobie pracowniczej bez konieczności ustalania z tego tytułu pracy w godzinach nadliczbowych. W wyniku wprowadzenia tych zmian pracodawca i niekiedy pracownik uzyskali uprawnienia do bardziej „elastycznego” sporządzania harmonogramu czasu pracy, który w przypadku pracodawcy związany jest ze zmiennym zapotrzebowaniem na wykonaną pracę, a w przypadku pracownika – z możliwością godzenia życia zawodowego z prywatnym. Zmieniły się ponadto zasady wprowadzania tzw. przerywanego czasu pracy.

Celem szkolenia jest szczegółowe omówienie nowych instrumentów zarządzania czasem pracy, które obowiązują od 23.8.2013 r.

TERMIN i MIEJSCE:

22.5.2014 r. w Warszawie, Wydawnictwo C.H. Beck, ul. Bonifraterska 17, piętro XVI.

CENA:

  • 399 PLN netto

  • bezpłatne dla prenumeratorów „Monitora Prawa Pracy”

W PROGRAMIE:

  1. Wprowadzenie możliwości ustalania przedłużonych do 12-miesięcy okresów rozliczeniowych czasu pracy.

  2. Wprowadzenie możliwości ustalania rozkładów czasu pracy w formie pisemnej lub elektronicznej.

  3. Przypadki, w których pracodawcy nie mają obowiązku sporządzania rozkładu czasu pracy.

  4. Wprowadzenie szerszej możliwości stosowania przerywanego czasu pracy, o którym mowa w art. 139 KP.

  5. Wprowadzenie możliwości ustalania rozkładów czasu pracy z ruchomymi godzinami rozpoczynania pracy.

  6. Wprowadzenie zasady, w myśl której pracy w godzinach nadliczbowych nie stanowi czas odpracowania zwolnienia od pracy, udzielonego pracownikowi, na jego pisemny wniosek, w celu załatwienia spraw osobistych.

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Nowe rozwiązania prawne w zakresie czasu pracy
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny