Nowe rozwiązania antykryzysowe – Ustawa z 11.10.2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy

- zaproszenie na seminarium [4.3.2014 r., Warszawa]

A A A

TERMIN i MIEJSCE:

4.3.2014 r. w Warszawie, Wydawnictwo C.H. Beck, ul. Bonifraterska 17, piętro XVI.

 PRELEGENCI:

mec. Grzegorz Orłowski radca prawny. Doradca z zakresu prawa pracy, autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa pracy, wykładowca Akademii im. L. Koźmińskiego w Warszawie.

KTO POWINIEN WZIĄĆ UDZIAŁ:

Prawnicy, specjaliści i menedżerowie działów Kadr i HR oraz wszystkie inne osoby, dla których specjalistyczna wiedza w zakresie prawa pracy jest niezbędna w praktyce zawodowej.

Udział w konferencji umożliwia zdobycie punktów i godzin wymaganych przez samorządy prawnicze (NRA i KRRP). Uczestnicy otrzymają certyfikat potwierdzający udział w seminarium.

CEL SZKOLENIA:

Spowolnienie, które w ostatnich latach dotknęło gospodarkę światową, w istotny sposób wpływa na sytuację na rynku pracy. Groźba zwolnień a zatem wzrostu poziomu bezrobocia jest jednym z najpoważniejszych skutków kryzysu. Ustawodawca stara się wspierać przedsiębiorców, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej. Takim instrumentem jest właśnie ustawa z 11.10.2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy, która weszła w życie 21.11.2013 r. Uchyliła ona ustawę z 1.7.2009 r. o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców.

Nawiązując do doświadczeń ustawy antykryzysowej z 2009 r., nowa regulacja wprowadza instytucje przestoju ekonomicznego oraz obniżonego wymiaru czas pracy, a także powiązane z nimi świadczenia na rzecz pracowników pokrywane z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz dofinansowanie szkoleń.

Celem szkolenia jest szczegółowe omówienie nowych instrumentów ograniczania kosztów zatrudnienia, które zostały przewidziane w tzw. drugiej ustawie antykryzysowej.

CENA:

  • 399 PLN netto

  • bezpłatne dla prenumeratorów „Monitora Prawa Pracy”

W PROGRAMIE:

1. Nowe instrumenty ograniczania kosztów zatrudnienia w ustawie z 11.10.2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy w szczególności związane okresową zmianą warunków indywidualnych warunków umów o pracę – nowa jakość czy uzupełnienie już istniejących rozwiązań prawnych?

2. Pomoc publiczna na czas przestoju ekonomicznego szansą na utrzymanie miejsc pracy?

3. „Kodeksowe” instrumenty ograniczania kosztów zatrudnienia, w tym w szczególności zawieszanie wewnątrzzakładowych aktów prawa pracy w kontekście uregulowań ustawy z 11.10.2013 r.

4. Okresowe pogarszanie warunków zatrudnienia a szczególna ochrona trwałości warunków umów o pracę.

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Nowe rozwiązania antykryzysowe – Ustawa z 11.10.2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny