NOWE PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE – szkolenie

23 kwietnia 2015 r., Warszawa

A A A

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu nt. „Nowe prawo restrukturyzacyjne – nowe i bogate możliwości stworzone dla przedsiębiorców i wyzwanie dla prawników”. W trakcie szkolenia zostaną omówione: nowe możliwości prawne skierowane do przedsiębiorców-dłużników, mających nawet niewielkie trudności finansowe, które radcowie prawni adwokaci powinni znać, aby móc profesjonalnie świadczyć pomoc prawną; nowe, daleko idące uprawnienia i możliwości wierzycieli, które umożliwią znaczące podniesienie skuteczności egzekucji wierzytelności; procedury restrukturyzacyjne z podkreśleniem praktycznych możliwości wykorzystania każdej z nich; zmiany w prawie upadłościowych ze szczególnym uwzględnieniem praw wierzycieli i obowiązków syndyka; nowe zasady odpowiedzialności przedsiębiorców za niezłożenie wniosku o ogłoszenie upadłości we właściwym terminie; pomoc publiczna jako element restrukturyzacji z udziałem podmiotów publicznoprawnych; doradca restrukturyzacyjny – nowy, przyszłościowy zawód.

PRELEGENT:

 Cezary Zalewski – pomysłodawca prawa restrukturyzacyjnego i współautor projektu ustawy Prawo restrukturyzacyjne – od kwietnia 2012 r. członek Zespołu ds. Nowelizacji Prawa Upadłościowego przy Ministrze Sprawiedliwości, który przygotował Rekomendacje w tym zakresie, zaś od kwietnia 2013 r. członek Zespołu do przygotowania projektów ustaw z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego, który przygotował założenia do ustawy, a następnie projekt nowej ustawy Prawo restrukturyzacyjne wraz z szerokimi zmianami w zakresie prawa upadłościowego. Od września 2013 r. do marca 2014 r. delegowany do pracy w Ministerstwie Sprawiedliwości w związku z przygotowywaną ustawą Prawo restrukturyzacyjne i nowelizacją Prawa upadłościowego. Od 2003 r. sędzia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy; Zastępca Przewodniczącego Wydziału dla spraw upadłościowych i naprawczych (największego wydziału w Polsce zajmującego się sprawami upadłościowymi); stale orzekający w sprawach upadłościowych, prowadził postępowania upadłościowe pełniąc funkcję sędziego–komisarza i sędziego referenta w kilkuset sprawach, w tym największych spółek giełdowych. Wielokrotnie był członkiem składu orzekającego kierującego pytania prawne do Sądu Najwyższego i Trybunału Konstytucyjnego prezentując ustnie przed Trybunałem stanowisko sądu. W latach 2011-2014 orzekający w Sądzie Okręgowym w Warszawie XVI Wydział Gospodarczy wymiarze 1–4 sesji w miesiącu.

Posiada ogromne doświadczenie w prowadzeniu szkoleń. Autor wielu innych publikacji z zakresu prawa upadłościowego. Prelegent na licznych konferencjach dotyczących prawa upadłościowego i prawa restrukturyzacyjnego.

KTO POWINIEN WZIĄĆ UDZIAŁ:

Adwokaci i radcowie prawni; syndycy, doradcy restrukturyzacyjni; specjaliści pracujący w bankach i instytucjach finansowych, a także w instytucjach publicznoprawnych (w szczególności w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, urzędach skarbowych) zajmujący się trudnymi wierzytelnościami, restrukturyzacją i upadłościami; przedsiębiorcy.

TERMIN I MIEJSCE:

23 kwietnia 2015 r., Warszawa, Sala konferencyjna North Gate, ul. Bonifraterska 17 (parter), godz. 10:00 – 16:00

SZCZEGÓŁY I ZAPISY:


http://akademia.beck.pl/szkolenie/159-nowe-prawo-restrukturyzacyjne---nowe-i-bogate-mozliwosci-stworzone-dla-przedsiebiorcow-i-wyzwanie-dla-prawnikow

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
NOWE PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE – szkolenie
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny