NOWE PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE PRAKTYCE – szkolenie

7 – 8 czerwca 2017 r., Warszawa

A A A

Ustawa z 15.5.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne weszła w życie ponad rok temu (1 stycznia 2016 r.). Jest to okres, który pozwala na dokonanie pierwszych podsumowań i ocen nowych regulacji.

 

Zapraszamy na dwudniowe szkolenie nt. „Nowe Prawo restrukturyzacyjne w praktyce (sprawne zarządzanie restrukturyzowanym przedsiębiorstwem. Wzajemne relacje wierzycieli i dłużnika w postępowaniu restrukturyzacyjnym. Relacje wierzycieli i dłużnika z nadzorcą sądowym i zarządcą - szanse, korzyści, ryzyka)”.

 

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy oraz rozwianie wątpliwości, które ujawniła kilkunastomiesięczna praktyka stosowania nowych regulacji, a także wypracowanie w ramach dyskusji i rozwiązywania kazusów właściwej metodologii prowadzenia i uczestniczenia w postępowaniu restrukturyzacyjnym.

PRELEGENCI:

SSO dr hab. Anna Hrycaj – prof. nadzw. Uczelni Łazarskiego, Kierownik Seminarium Doktoranckiego Nauk Prawnych, sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie z ponad dwunastoletnim doświadczeniem orzeczniczym w sprawach upadłościowych, doktor habilitowany nauk prawnych, Dyrektor Instytutu Prawa Upadłościowego, Restrukturyzacyjnego i Badań nad Niewypłacalnością na Uczelni Łazarskiego w Warszawie, Przewodnicząca Zespołu powołanego przez Ministra Sprawiedliwości do przygotowania projektu ustawy – Prawo restrukturyzacyjne oraz nowelizacji prawa upadłościowego, współautorka ustawy Prawo restrukturyzacyjne, przedstawiciel rządu w ramach prac legislacyjnych w Sejmie i Senacie, członek Komitetu Sterującego projektu Centralnego Rejestru Restrukturyzacji i Upadłości, członek Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych.

 

Patryk Filipiak – doktor nauk prawnych, licencjonowany doradca restrukturyzacyjny, adwokat. Prezes Zarządu Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. Partner i założyciel kancelarii FilipiakBabicz. Współtwórca nowego Prawa Restrukturyzacyjnego. Wykładowca prawa upadłościowego na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Autor licznych publikacji naukowych. Jest członkiem międzynarodowego stowarzyszenia specjalistów zajmujących się upadłością i restrukturyzacją przedsiębiorstw INSOL EUROPE, Zespołu Ministra Rozwoju ds. Prawa Gospodarczego oraz Zespołu Ministra Sprawiedliwości ds. Nowelizacji Prawa Upadłościowego i Naprawczego. Ekspert Banku Światowego.

DZIĘKI NASZEMU SZKOLENIU DOWIESZ SIĘ

jak prowadzić i jak uczestniczyć w postępowaniu restrukturyzacyjnym, które zakłada współdziałanie dłużnika z wierzycielami przy ograniczonej roli i władzy sędziego-komisarza, a więc jest ukształtowane według nieznanej dotąd w polskim prawie formuły postępowania sądowego z ograniczoną rolą organu sądowego.

 

Nowa formuła wymaga rozwiązania następujących problemów:

 • Ustalenie zasad współpracy pomiędzy sędzią-komisarzem, a nadzorcą sądowym i zarządcą;
 • Ustalenie zasad współpracy pomiędzy nadzorcą sądowym i zarządcą, a radą wierzycieli (regulamin rady wierzycieli, zakres uprawnień i obowiązków członków rady wierzycieli);
 • Ustalenie sposobów komunikacji zapewniających sprawny przebieg postępowania;
 • Ustalenie zasad współpracy pomiędzy dłużnikiem a nadzorcą lub zarządcą, szczególnie w postępowaniu sanacyjnym przewidującym zarząd własny dłużnika.


ORAZ POZNASZ ODPOWIEDZI NA NURTUJĄCE CIĘ PYTANIA:

 • Które postępowanie jest najlepsze dla dłużnika w określonej sytuacji gospodarczej?
 • Czy dłużnikowi służy zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania sanacyjnego z wniosku wierzyciela?
 • Czy w układzie częściowym spis wierzytelności obejmuje wszystkich wierzycieli?
 • Jak „podejść” do tworzenia planu restrukturyzacyjnego?
 • Co zrobić gdy nie uda się przygotować planu restrukturyzacyjnego w terminie?
 • Czy na postanowienie o wynagrodzeniu tymczasowego nadzorcy sądowego przysługuje zażalenie?
 • Jak się oblicza większości konieczne do ustanowienia rady wierzycieli i powołania członków wskazanych przez wierzycieli?
 • Co oznacza „15% spornych wierzytelności”?
 • Kiedy można odstąpić od nierentownej umowy w postępowaniu sanacyjnym?
 • Czy zarządca może sprzedać całe przedsiębiorstwo dłużnika w trybie art. 323 PR?
 • W którym momencie trzeba przygotować test prywatnego wierzyciela?
 • W jakim trybie uzgadnia się plan restrukturyzacyjny z dłużnikiem?
 • Jakie koszty restrukturyzacji ponosi bezpośrednio dłużnik?
 • Jakie czynności zarządcy wchodzą w zakres jego ustawowego wynagrodzenia?


KTO POWINIEN WZIĄĆ UDZIAŁ?

Adwokaci i radcowie prawni; syndycy, doradcy restrukturyzacyjni; specjaliści pracujący w bankach i instytucjach finansowych, a także w instytucjach publicznoprawnych (w szczególności w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, urzędach skarbowych) zajmujący się trudnymi wierzytelnościami, restrukturyzacją i upadłościami; przedsiębiorcy.

Szczegółowe informacje i zapisy:

www.akademia.beck.pl/szkolenie/321-konferencja-prawa-restrukturyzacyjnego-w-praktyce

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
NOWE PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE PRAKTYCE – szkolenie
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny