Nowe Prawo o zgromadzeniach

9 czerwca 2015, Rada Ministrów

A A A

Rada Ministrów przyjęła nową ustawę o zgromadzeniach.

Zgodnie z projektem ustawy, organizatorzy zgromadzenia zobowiązani będą je notyfikować w taki sposób, aby wiadomość o nim dotarła do organu gminy nie później niż na 6 dni i nie wcześniej niż na 30 dni przed planowaną datą zgromadzenia. Przewidziano przyznanie organizatorowi prawa do wniesienia odwołania od decyzji organu gminy o zakazie zgromadzenia do sądu powszechnego (sądu okręgowego). Sąd będzie rozpatrywał to odwołanie w postępowaniu nieprocesowym niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 24 godzin od jego wniesienia. Od postanowienia sądu okręgowego przysługiwać będzie zażalenie do sądu apelacyjnego, który rozpatrywałby je w ciągu 24 godzin.

Projekt ustawy przewiduje uproszczoną formę notyfikacji zgromadzenia (termin - 2 dni na dokonanie notyfikacji). Takiemu trybowi zgłoszenia będą podlegać tylko zgromadzenia niepowodujące utrudnień w ruchu drogowym.

Wprowadza się także nową definicję zgromadzenia (zgrupowanie osób na otwartej przestrzeni dostępnej dla nieokreślonych imiennie osób w określonym miejscu w celu odbycia wspólnych obrad lub wspólnego wyrażenia stanowiska w sprawach publicznych). Zgromadzeniem spontanicznym będzie zaś zgromadzenie, które odbywa się w związku z zaistniałym nagłym i niemożliwym do wcześniejszego przewidzenia wydarzeniem związanym ze sferą publiczną, którego odbycie w innym terminie byłoby niecelowe lub mało istotne z punktu widzenia debaty publicznej. Zgromadzenia takie nie będą objęte obowiązkiem uprzedniego złożenia zawiadomienia o zamiarze ich odbycia.

Ustawa ma wejść w życie po 14 dniach od daty ogłoszenia.

Źródło: www.premier.gov.pl

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Nowe Prawo o zgromadzeniach
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny