Nieskazitelny charakter

A A A

Trybunał rozpatrzył skargę konstytucyjną Leszka L. - radcy prawnego, któremu Okręgowa Rada Adwokacka w O. dwukrotnie odmówiła dokonania wpisu na listę adwokatów podając jako powód brak szacunku do organów samorządu adwokackiego w pismach skarżącego. Uchwałę o odmowie wpisu podtrzymali zarówno Naczelna Rada Adwokacka, Minister Sprawiedliwości jak i Naczelny Sąd Administracyjny. Skarżący zarzucił zaś, że art. 65 ust. 1 PrAdw umożliwia organom samorządowym adwokatury podejmowanie całkowicie dowolnych i niczym nieograniczo-nych decyzji o wpisie prowadząc do nepotyzmu w środowisku adwokackim.

TK orzekł, że art. 65 pkt 1 ustawy - Prawo o adwokaturze przewidujący konieczność posiadania przez kandydata ubiegającego się o wpis na listę adwokatów nieskazitelnego charakteru, jest zgodny z art. 32 i art. 65 ust. 1 Konstytucji oraz nie jest niezgodny z art. 31 ust. 1 i art. 60 Konstytucji.

Trybunał stwierdził, że zaskarżony przepis stawia wymóg nieskazitelnego charakteru i rękojmii prawidłowego wykonywania zawodu wszystkim kandydatom ubiegającym się o wpis na listę adwokatów, nie dokonując w tej mierze żadnych zróżnicowań. Jest to zgodne z zasadą równości wszystkich wobec prawa wyrażoną i nie stanowi również ograniczenia wolności ani utrudniania korzystania z praw. Wymóg nieskazitelnego charakteru spełniać muszą bowiem nie tylko kandydaci na adwokatów, lecz także kandydaci do innych zawodów zaufania publicznego np. na radców prawnych, urzędników państwowych, notariuszy itp.

Trybunał podkreślił, że użycie w ustawie zwrotu niedookreślonego w postaci nieskazitelnego charakteru nie oznacza możliwości dowolnej interpretacji tego zwrotu i nadużywania go w celu ograniczenia dostępności do zawodu. Kompetencja TK nie obejmuje jednak oceny sposobu stosowania prawa przez organy samorządu zawodowego i sąd administracyjny.

Wyrok TK z 7.5.2002 r. - SK 20/00

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Nieskazitelny charakter
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny