Mobbing w organizacji - zapobieganie, przeciwdziałanie, reagowanie

SZKOLENIE - 21 czerwca 2023

A A A

Odpowiedzialność za mobbing w organizacji. Świadomość pracowników i umiejętność radzenia sobie z zachowaniami o charakterze mobbingowym. Mobbing i jego skutki w relacjach w przedsiębiorstwie.

Szkolenie jest jedną z form przeciwdziałania mobbingowi, o którym mowa w art. 94 (3) ustawy – Kodeks pracy. Dyskryminacja i zachowania mobbingujące w miejscu pracy szkodzą zarówno efektywności jak kulturze organizacyjnej i atmosferze w miejscu pracy.


Mobbing jest zjawiskiem, które jeśli nie spotka się z właściwą reakcją odbija się zarówno na efektywności zespołu, jak na zdrowiu psychicznym pracowników i wizerunku pracodawcy. Dlatego niesłychanie ważne jest wdrożenie skutecznych i przejrzystych działań antymobbingowych.


Wielu postępowań w zakresie mobbingu, kar zasądzanych na rzecz ofiar mobbingu oraz konsekwencji mobbingu można by uniknąć gdyby uczestnicy mieli większy poziom wiedzy. Rozpoczęte postępowania w sprawie mobbingu to już często sytuacje gdzie niezależnie od finału sprawy nie ma wygranych. Broniąc się przed zarzutami, pracodawca musi wykazać, że dochował należytej staranności przy przeciwdziałaniu mobbingowi m.in. przez szkolenie pracowników, informowanie o konsekwencjach mobbingu lub przez stosowanie procedur, które umożliwią wykrycie i zakończenie tego zjawiska. Jednocześnie świadomość pracowników i umiejętność radzenia sobie z zachowaniami o charakterze mobbingowym skutecznie zapobiegają powstawaniu i rozwijaniu zjawiska mobbingu w organizacji.

Termin szkolenia:

21 czerwca 2023 r. - Godzina: 10:00-14:00 

Prelegent:

Iwona Kordjak

Więcej:

www.akademia.beck.pl/szkolenie/1276-mobbing-w-organizacji---zapobieganie-przeciwdzialanie-reagowanie

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Mobbing w organizacji - zapobieganie, przeciwdziałanie, reagowanie
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny