Kolokwia aplikantów adwokackich – odwołanie

23 czerwca 2014, RPO

A A A

Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Naczelnej Rady Adwokackiej w sprawie braku możliwości weryfikacji decyzji komisji w przypadku negatywnego wyniku kolokwium.

Jak stwierdził rzecznik, w uchwale NRA z 19.11.2011 r. w sprawie Regulaminu odbywania aplikacji adwokackiej brak jest środków umożliwiających weryfikację decyzji komisji egzaminacyjnej, w przypadku niezaliczenia przez aplikanta kolokwium. W sytuacji gdy aplikant uzyska negatywny wynik z kolokwium, a organ samorządu zawodowego stwierdzi jego nieprzydatność do wykonywania zawodu adwokata, aplikantowi przysługuje skarga do sądu administracyjnego. Zakres sądowoadministracyjnej kontroli decyzji organów korporacyjnych ogranicza się jednak do badania faktu, czy aplikant rzeczywiście nie zaliczył kolokwium czy sprawdzianu. Brak natomiast trybu umożliwiającego merytoryczną kontrolę przyczyn wydania przez komisję egzaminacyjną negatywnej decyzji w tym przedmiocie.

Źródło: www.rpo.gov.pl

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Kolokwia aplikantów adwokackich – odwołanie
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny