Gospodarka nieruchomościami – przetarg i rokowanie

A A A

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.

 

Zgodnie ze zmianami, komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu. Wyznaczony termin wniesienia wadium powinien być więc ustalony w taki sposób, aby umożliwiał komisji przetargowej stwierdzenie, nie później niż 3 dni przed przetargiem, że dokonano tego wniesienia.

 

Zmiany dotyczą też ogłoszeń o przetargu. Ogłoszenie właściwy organ powinien podać do publicznej wiadomości co najmniej na okres 30 dni przed wyznaczonym terminem przetargu, a w przypadku nieruchomości, której cena wywoławcza jest wyższa niż równowartość 100 000 euro, co najmniej na okres 2 miesięcy przed wyznaczonym terminem przetargu.

 

Ponadto, jeśli przetargu ogłaszany jest na zbycie nieruchomości, której cena wywoławcza jest wyższa niż równowartość 10 000 euro, wyciąg z ogłoszenia zamieszcza się w prasie o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest zbywana nieruchomość, ukazującej się nie rzadziej niż raz w tygodniu, co najmniej na 30 dni przed wyznaczonym terminem przetargu. Jeśli cena wywoławcza jest wyższa niż równowartość 100 000 euro, wyciąg należy umieścić co najmniej na 2 miesiące przed wyznaczonym terminem przetargu, w prasie codziennej ogólnokrajowej. W odniesieniu do nieruchomości, których cena wywoławcza jest wyższa niż równowartość 10 000 000 euro, wyciąg zamieszcza się co najmniej dwukrotnie, przy czym pierwszy wyciąg z ogłoszenia o przetargu zamieszcza się co najmniej na 2 miesiące przed wyznaczonym terminem przetargu, a drugi zamieszcza się co najmniej na 30 dni przed wyznaczonym terminem przetargu.

 

Rozporządzenie określa szczegółowo dane, które należy zamieścić w wyciągu. Podobnie określono szczegółowo dane do podania w ogłoszeniach o przetargu ustnym nieograniczonym oraz o przetargu pisemnym nieograniczonym, w ogłoszeniu o rokowaniach po drugim przetargu zakończonym wynikiem negatywnym. Zgodnie z rozporządzeniem, zgłoszenia udziału w rokowaniach składa się w zamkniętych kopertach najpóźniej na 3 dni przed wyznaczonym terminem rokowań.

 

W przetargach ogłoszonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia oraz w rokowaniach ogłoszonych przed tym dniem stosowane będą przepisy dotychczasowe.

 

Dz.U. z 2013 r., poz. 942

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Gospodarka nieruchomościami – przetarg i rokowanie
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny