Elektroniczne postępowanie wieczystoksięgowe

A A A

Rada Ministrów przyjęła założenia do projektu ustawy o zmianie KPC, ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz niektórych innych ustaw.

 

Założenia przewidują wprowadzenie obowiązku inicjowania postępowania wieczystoksięgowego drogą elektroniczną przez notariuszy, komorników sądowych i naczelników urzędów skarbowych działających jako organy egzekucyjne. Będą oni zobligowani do składania elektronicznych wniosków o wpis do księgi wieczystej oraz wniosków o założenie księgi wieczystej.

 

Do wniosku o wpis do KW lub o jej założenie nie będą dołączane dokumenty w postaci elektronicznej. Wyjątkiem od tej zasady będzie sytuacja, kiedy dokumenty stanowiące podstawę wpisu będą miały pierwotnie postać elektroniczną.

 

W założeniach znalazły się także propozycje zmian w KPC, m.in. dotyczące umożliwienia pracodawcom i organom rentowym posiadającym zdolność sądową i procesową, ale nie mającym statusu osoby prawnej lub przedsiębiorcy, udzielenie pełnomocnictwa procesowego pracownikom nie będącym radcami prawnymi.

 

Źródło: www.premier.gov.pl

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Elektroniczne postępowanie wieczystoksięgowe
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny