Egzekucja sądowa – zmiany

8 listopada 2015

A A A

Weszła w życie ustawa z 9.4.2015 r. o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji.

Zgodnie z nowelizacją, komornik wybrany przez wierzyciela odmówi wszczęcia egzekucji, wykonania postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia lub podjęcia innych czynności wchodzących w zakres jego ustawowych zadań, jeżeli:

1) w zakresie prowadzonych przez niego egzekucji zaległość przekracza sześć miesięcy;

2) wpływ wszystkich spraw w danym roku przekroczył 5000, a skuteczność w zakresie prowadzonych przez niego egzekucji w roku poprzednim nie przekroczyła 35%;

3) wpływ wszystkich spraw w danym roku przekroczył 10 000 (w zakresie tego ostatniego punktu ustawa wejdzie w życie 1.1.2016 r.).

Zgodnie z nowymi przepisami, zaległość oblicza się dzieląc liczbę spraw niezałatwionych w poprzednim półroczu przez średni miesięczny wpływ spraw w poprzednim półroczu, wyłączając sprawy o egzekucję świadczeń powtarzających się. Skuteczność natomiast ma być obliczona poprzez ustalenie procentowego stosunku liczby spraw załatwionych poprzez wyegzekwowanie świadczenia w roku poprzednim do liczby spraw, które wpłynęły w roku poprzednim.

Celem wprowadzonych zmian jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom nadmiernej koncentracji spraw egzekucyjnych w największych kancelariach komorniczych, związanym z niedostateczną skutecznością egzekucji oraz brakiem należytego nadzoru komorników nad personelem takich kancelarii.

Dz.U.2015, poz. 624

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Egzekucja sądowa – zmiany
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny