Dziedziczenie zezwolenia

A A A

Naczelny Sąd Administracyjny uchylił postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie zawieszenia postępowania.

 

W toku postępowania administracyjnego inwestor otrzymał zezwolenie na zmianę sposobu użytkowania budynku gospodarczego, a następnie w wyniku jego śmierci organ I instancji zawiesił postępowanie z powodu braku „prawnie stwierdzonej osoby przejmującej zobowiązania w tej sprawie”. GINB uchylił to postanowienie stwierdzając, iż decyzja zezwalająca na zmianę sposobu użytkowania przyznała inwestorowi uprawnienie o charakterze administracyjnym, które nie jest zbywalne na rzecz spadkobierców, a następnie umorzył postępowanie.

 

W uzasadnieniu orzeczenia sąd wskazał, iż art. 30 § 4 KPA reguluje dwie odrębne kwestie, pierwszą stanowi przeniesienie na inny podmiot praw zbywalnych, a drugą nabycie składników masy spadkowej przez spadkobierców strony.

 

Decyzja o zmianie sposobu użytkowania budynku dotyczy nieruchomości, a ta stanowi składnik masy spadkowej. Wobec tego w przypadku śmierci strony do udziału w postępowaniu należy wezwać spadkobierców ustawowych lub testamentowych. Zgodnie z art. 922 § 2 KC do spadku nie należą prawa i obowiązki zmarłego ściśle związane z jego osobą. Powołana wcześniej decyzja dotyczyła nieruchomości będącej własnością zmarłego inwestora. Przymiot strony wynika właśnie z prawa własności do tej nieruchomości.

 

Wyrok NSA z 24.4.2003 r. - IV SA 2930/01

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Dziedziczenie zezwolenia
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny