Dyrektorzy sądów - zmiany

A A A

24 stycznia

Ustawa z 8.11.2013 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych.

Zgodnie z nowelą, dyrektora sądu powołuje się w sądzie rejonowym, w którym jest co najmniej 10 stanowisk sędziowskich. W sądach rejonowych, w których dyrektorzy nie zostaną powołani,, zadania dyrektora sądu wykonywać będą dyrektorzy przełożonych sądów okręgowych.

Jednocześnie zapewniono odpowiednie stosowanie do dyrektorów oraz ich zastępców przepisów art. 14a-18 ustawy z 18.12.1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury, które regulują kwestię podwyższenia wynagrodzeń, dodatku za wieloletnią pracę i jednorazowej odprawy. Do ustalania uprawnień do dodatku za wieloletnią pracę i nagrody jubileuszowej stosowane będą zasady określone w przepisach wydanych na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy o pracownikach sądów i prokuratury.

Dz.U.2014, poz. 31

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Dyrektorzy sądów - zmiany
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny