Doręczanie pism w postępowaniu cywilnym

A A A

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 19.4.2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu i sposobu doręczania pism sądowych w postępowaniu cywilnym.

 

Rozporządzenie dotyczy głównie tzw. przesyłki „poleconej-e”. Jeżeli warunki techniczne sądu wysyłającego oraz operatora na to pozwalają, formularz potwierdzenia odbioru powinien mieć postać elektroniczną i być przekazywany za pomocą systemu teleinformatycznego służącego do obsługi elektronicznego formularza potwierdzenia odbioru sądu wysyłającego. W elektronicznym formularzu potwierdzenia odbioru umieszcza się wszelkie wpisy, adnotacje i zaznaczenia, które zgodnie z rozporządzeniem podlegają umieszczeniu na formularzu potwierdzenia odbioru oraz na stronie adresowej przesyłki.

 

Odbierający przesyłkę adresat będzie potwierdzał jej odbiór i datę otrzymania przesyłki w elektronicznym formularzu potwierdzenia odbioru za pomocą urządzenia umożliwiającego odwzorowanie pisma własnoręcznego.

 

W rozporządzeniu dodano także zapis, który reguluje sytuację, gdy adresat wyprowadził się spod adresu wskazanego na przesyłce. W takiej sytuacji należy w adnotacji umieścić informację o nowym adresie adresata, o ile adresat uzgodnił z operatorem inne miejsce doręczania przesyłek.

 

Dz.U. z 2013 r., poz. 600

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Doręczanie pism w postępowaniu cywilnym
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny