Cykl 4 szkoleń: Ochrona danych osobowych – zadania IOD, dokumentacja RODO, analiza ryzyka bezpieczeństwa danych osobowych, audyt

13 października 2021 - 18 listopada 2021

A A A

Najważniejsze aspekty ochrony danych osobowych – prawne, techniczne i organizacyjne

Czterodniowe szkolenie on-line umożliwia zdobycie wiedzy niezbędnej do pełnienia roli Inspektora Ochrony Danych w organizacji i przeznaczone jest dla wszystkich osób, które rozpoczynają wykonywanie funkcji IOD lub chcą uporządkować swoją wiedzę z zakresu prawa ochrony danych osobowych.

 

Wiedza fachowa na temat przepisów prawa i praktyk w dziedzinie ochrony danych oraz umiejętności wypełnienia zadań, o których mowa w art. 39 RODO – to wymogi stawiane Inspektorom Ochrony Danych. Wymogi stawiane Inspektorom Ochrony Danych przez przepisy RODO nie są tożsame ze stawianymi wcześniej Administratorom Bezpieczeństwa Informacji.

 

Osoba powoływana na stanowisko Inspektora Ochrony Danych powinna być wyznacza na podstawie kwalifikacji zawodowych – powinna posiadać odpowiednią wiedzę w zakresie ochrony danych osobowych, a poziom wiedzy fachowej powinien być współmierny do charakteru, skomplikowania i ilości danych przetwarzanych w ramach organizacji (wyższy poziom wiedzy jest wymagany w przypadku szczególnie skomplikowanych procesów przetwarzania, przetwarzania dużej ilości danych szczególnych kategorii, podmiotów regularnie przekazujących dane do państw trzecich).

 

Termin:

13 października 2021 - 18 listopada 2021, Prelegenci: adw. dr Paweł Litwiński, Piotr Kawczyński

 

Zapisy na cały cykl trwają do 12 października 2021 r. do godziny 23:59 lub do wyczerpania limitu miejsc.

 

Więcej na:

www.akademia.beck.pl/szkolenie/939-cykl-4-szkolen-ochrona-danych-osobowych--zadania-iod-dokumentacja-rodo-analiza-ryzyka-bezpieczenstwa-danych-osobowych-audyt

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Cykl 4 szkoleń: Ochrona danych osobowych – zadania IOD, dokumentacja RODO, analiza ryzyka bezpieczeństwa danych osobowych, audyt
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny