Co nowego w orzecznictwie UE? - wyrok TS UE z 3.10.2013 r. (C‑170/12)

A A A

W odniesieniu do zarzutu naruszenia majątkowych praw autorskich sąd, do którego wniesiono powództwo dotyczące czynu niedozwolonego lub czynu podobnego jest właściwy do jego rozpoznania, jeżeli tylko państwo członkowskie, na którego terytorium działa ten sąd, chroni prawa majątkowe, których poszanowania powód dochodzi, a zarzucana szkoda może się urzeczywistnić na obszarze właściwości miejscowej owego sądu.

W powyższym orzeczeniu TS UE dokonał wykładni art. 5 pkt 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 44/2001 z  22.12.2000 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych w kontekście naruszenia autorskich praw majątkowych. Rozpatrywana przez TS UE sprawa dotyczyła powództwa o naruszenie majątkowych praw autorskich wniesionego przez obywatela francuskiego przed sąd we Francji przeciwko spółce austriackiej, która dokonała zwielokrotnienia utworu powoda w Austrii. Utwór ten utrwalony na płycie CD był następnie sprzedawany przez brytyjskie spółki za pośrednictwem stron internetowych dostępnych również we Francji. W zaistniałym stanie faktycznym TS UE, odnosząc się do właściwości sądu francuskiego, podkreślił, że wyznacza ją zasadą terytorialności praw autorskich, stwierdzając, że „jeżeli ochrona udzielona przez państwo członkowskie sądu, do którego wniesiono powództwo, obejmuje jedynie terytorium tego państwa, sąd ten jest właściwy tylko w zakresie szkody wyrządzonej na terytorium państwa członkowskiego, któremu podlega”.

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Co nowego w orzecznictwie UE? - wyrok TS UE z 3.10.2013 r. (C‑170/12)
Anna Gołębiowska
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny