Co nowego w orzecznictwie UE? - wyrok TS UE z 14.11.2013 r. (C-383/12 P)

A A A

„Pojęcie zmiany rynkowego zachowania przeciętnego konsumenta wprowadza przesłankę natury obiektywnej. Zmiany tej nie można wywieść jedynie z elementów subiektywnych, takich jak samo postrzeganie przez konsumentów. Sama okoliczność, że konsumenci ci zauważają obecność nowego oznaczenia podobnego do wcześniejszego oznaczenia, nie wystarcza samoistnie do ustalenia istnienia szkody lub prawdopodobieństwa działania na szkodę charakteru odróżniającego wcześniejszego znaku towarowego w rozumieniu art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 207/2009, o ile podobieństwo to nie wprowadza konsumentów w błąd” – wyrok TS UE z 14.11.2013 r. w sprawie C-383/12 P.

W powyższej sprawie TS UE, rozpatrując odwołanie strony skarżącej od wyroku Sądu UE przypomniał, że udowodnienie szkody na odróżniającym charakterze wcześniejszego renomowanego znaku towarowego wymaga wykazania zmiany rynkowego zachowania przeciętnego konsumenta towarów lub usług, dla których znak ten został zarejestrowany, bądź też dużego prawdopodobieństwa, że taka zmiana nastąpi w przyszłości. Jednocześnie TS UE uściślił, iż „co prawda rozporządzenie nr 207/2009 oraz orzecznictwo Trybunału nie wymagają przedstawienia dowodów rzeczywistej szkody, lecz dopuszczają również poważne prawdopodobieństwo takiej szkody, pozwalając na zastosowanie logicznej dedukcji. Jednakże taka dedukcja nie może wynikać ze zwykłych przypuszczeń”. W konsekwencji TS UE podkreślił, iż ocena w kwestii zmiany rynkowego zachowania przeciętego konsumenta powinna być dokonywana na podstawie analizy prawdopodobieństwa oraz przy uwzględnieniu praktyk przyjętych w danym sektorze handlu, a także wszystkich pozostałych okoliczności danej sprawy.

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Co nowego w orzecznictwie UE? - wyrok TS UE z 14.11.2013 r. (C-383/12 P)
Anna Gołębiowska
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny