Co nowego w orzecznictwie TS UE?

wyrok TS UE z 27.2.2014 r. (C-351/12)

A A A

Stąd też udostępnianie przez zakład uzdrowiskowy taki jak będący stroną w postępowaniu głównym chronionych utworów w drodze celowego doprowadzenia, za pośrednictwem odbiorników telewizyjnych lub radiowych, sygnału do pokoi pacjentów tego zakładu stanowi „publiczne udostępnianie” w rozumieniu art. 3 ust. 1 dyrektywy 2001/29 – wyrok TS UE z 27.2.2014 r. (C-351/12).

Przywołana sprawa stanowi kolejne orzeczenie, w którym TS UE dokonuje interpretacji pojęcia „publicznego udostępniania” utworu w rozumieniu dyrektywy 2001/29. W sprawie tej czeska organizacja zbiorowego zarządzania prawami autorskimi dochodziła od zakładu uzdrowiskowego zapłaty za udostępnianie swym pacjentom bez wymaganej licencji utworów znajdujących się w repertuarze zarządzanym przez organizację. TS UE zaznaczył, iż zakład uzdrowiskowy może pomieścić znaczącą liczbę ludzi mogących odbierać transmisje w swoich pokojach, jednocześnie utwory te transmitowane są odbiorcom, których autorzy chronionych utworów nie brali pod uwagę, zezwalając na wykorzystywanie swoich dzieł w ramach pierwotnego publicznego udostępnienia. Odnosząc się do powyższej oceny TS UE rozstrzygnął, iż udostępnienie przez zakład uzdrowiskowy utworów stanowi „publiczne udostępnianie” w rozumieniu art. 3 ust. 1 dyrektywy 2001/29, wobec czego „przepisy krajowe, jak wynika z brzmienia tego artykułu, powinny przewidywać wyłączne prawo autorów do zezwalania na takie udostępnianie lub do jego zabraniania, chyba że owo udostępnianie jest objęte wyjątkiem lub ograniczeniem przewidzianym w dyrektywie 2001/29”.

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Co nowego w orzecznictwie TS UE?
Anna Gołębiowska (opracowanie)
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny