Biegli sądowi – projekt nowej ustawy

A A A

Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało projekt założeń do ustawy o biegłych sądowych.

 

Projekt ustawy ma określić warunki nabywania i utraty prawa do wykonywania czynności biegłego sądowego. Wprowadzona zostanie także możliwość zawieszenia biegłego w wykonywaniu czynności.

 

Zgodnie z założeniami, biegłym przyznana zostanie ochrona prawna, jaka przysługuje funkcjonariuszom publicznym. Będzie ona obowiązywała podczas wykonywania czynności związanych z przygotowaniem opinii i w trakcie działań związanych z realizacją zlecenia organu procesowego. Projekt zakłada przyznanie prawa posługiwania się tytułem „biegłego sądowego” jedynie osobom wpisanym na listę biegłych.

 

W założeniach uregulowano także kwestie związane z funkcjonowaniem biegłych, niebędących osobami fizycznymi. Pierwsza kategoria będzie obejmować indywidualnie określone instytucje, jak np. Instytut Ekspertyz Sądowych w Krakowie oraz podmioty takie jak: zakłady medycyny sądowej, policyjne laboratoria kryminalistyczne, instytuty badawcze. Drugą kategorię będą stanowić jednostki organizacyjne działające w dowolnej formie, które spełnią ustawowe wymogi wpisu na listę instytucji uprawnionych do opiniowania (np. potencjał kadrowy).

 

Jednocześnie przewidziano, że powstanie centralna elektroniczna lista biegłych. Biegli sądowi zostaną zobligowani do prowadzenia rejestrów zawierających informacje na temat wydawanych opinii, które byłyby przechowywane przynajmniej przez okres równy kadencji biegłego.

 

Wejście w życie nowej ustawy planowane jest na drugi kwartał 2014 r. Projekt założeń trafił teraz do konsultacji społecznych.

 

Źródło: www.ms.gov.pl

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Biegli sądowi – projekt nowej ustawy
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny