Bezczynność organu

A A A

Naczelny Sąd Administracyjny odrzucił skargę spółki B. na bezczynność Naczelnika Urzędu Skarbowego W.-M. w przedmiocie zwrotu środków pieniężnych zajętych w postępowaniu egzekucyjnym.

 

Skarżąca spółka wniosła skargę na bezczynność organu twierdząc, że Naczelnik nie wykonał własnego postanowienia w sprawie umorzenia postępowania egzekucyjnego prowadzonego na podstawie tytułów wykonawczych. Organ co prawda uchylił zajęcie wierzytelności w banku, zajęcie ruchomości i zwrócił środki pieniężne pobrane z rachunku bankowego spółki, lecz następnie wszczęto nowe postępowanie egzekucyjne na podstawie tytułów wykonawczych wystawionych na tę samą zaległość podatkową oraz w nowym postępowaniu zajęto ruchomość oraz rachunek bankowy skarżącej.

 

Sąd w uzasadnieniu postanowienia wskazał jedynie, że przedmiot rozpoznania nie mieści się w kategorii spraw rozstrzyganych przez NSA - zarzuty skarżącej muszą być rozpoznane na gruncie przepisów działu VIII KPA, a ich adresatem powinna być Izba Skarbowa stosownie do przepisu art. 229 pkt 7 KPA.

 

Postanowienie NSA z 13.5.2003 r. - III SAB 5/03

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Bezczynność organu
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny