Studia Prawa Prywatnego / Artykuły

Ustanowienie służebności w drodze zapisu windykacyjnego

Joanna Kuźmicka-Sulikowska

§ 1. Zapis windykacyjny. Uwagi wprowadzające Możliwość dokonywania rozrządzeń testamentowych w formie zapisu windykacyjnego została wprowadzona do polskiego prawa spadkowego stosunkowo niedawno, bo...

Odbiór robót budowlanych – zagadnienia wybrane

Piotr Konik

§ 1. Wprowadzenie – odbiór robót budowlanych Odbiór robót budowlanych (obiektu) ma, co do zasady, istotne znaczenie dla stron umowy, zwłaszcza w kontekście wyznaczenia kresu wykonywania świadczenia i...

Formy prowadzenia działalności leczniczej

Formy prowadzenia działalności leczniczej

Zbigniew Banaszczyk

§ 1. Znaczenie ustawy o działalności leczniczej dla systemu opieki zdrowotnej w Polsce Uchwalona 15.4.2011 r. ustawa o działalności leczniczej1 ostatecznie ukształtowała podmiotową stronę systemu...

Oświadczenie o nazwisku noszonym po zawarciu małżeństwa

Oświadczenie o nazwisku noszonym po zawarciu małżeństwa

Jakub Pawliczak

§ 1. Wprowadzenie  Nazwisko jest elementem tożsamości jednostki. Może być powodem do dumy, nieodłączną częścią historii rodziny, źródłem korzyści materialnych, jak również czymś niechcianym,...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Studia Prawa Prywatnego
Aktualny numer: 03/2016
Liczba tekstów: 140