Polecamy

Przetwarzanie danych w Rejestrze Należności...

Monitor Prawniczy | 1/2018

W dniu 1.1.2018 r. wchodzi w życie art. 3 ustawy z 7.4.2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności1. Przepis ten przewiduje znaczącą nowelizację ustawy z 17.6.1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji2 poprzez...

Polecamy

Powierzchnia użytkowa a powierzchnia najmu w kamienicach

Nieruchomości | 1/2018

W poniższym artykule przedstawię Państwu autorskie zasady pomiaru powierzchni kamienic do celów najmu. Dlaczego te zasady są tak ważne dla inwestorów i zarządców nieruchomości? Moje 10-letnie doświadczenie pokazuje, że kamienice tracą w tym zakresie największe...

Polecamy

Opodatkowanie VAT leasingu z opcją wykupu – wyrok Trybunału...

Monitor Podatkowy | 12/2017

Wydany 4.10.2017 r. wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie C-164/16 Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs przeciwko Mercedes-Benz Financial Services UK Ltd jest kolejnym orzeczeniem1, które nawiązuje do problematyki uznawania za dostawę...

Polecamy

Wypowiedzenie umowy o pracę członkowi zarządu spółki z o.o.

Monitor Prawa Pracy | 1/2018

Wypowiedzenie umowy o pracę członkowi zarządu spółki z o.o. bywa często przyczyną wielu kontrowersji, które nierzadko były rozstrzygane przez orzecznictwo sądowe. W szczególności warto zwrócić uwagę na zasady rozwiązywania umów o pracę z odwołanymi członkami...

Polecamy

Przeznaczenie majątku pozostałego po zaspokojeniu wszystkich...

Monitor Prawa Handlowego | 3/2017

W praktyce spraw upadłościowych stosunkowo często zdarza się, że po całkowitym zaspokojeniu wszystkich wierzycieli pozostaje jakiś majątek obejmujący niezlikwidowane rzeczy i nierozdzielone pieniądze (w jednej z upadłości nadwyżka ta wynosiła ponad 90 mln zł)....

Polecamy

Informacja prosta a informacja przetworzona

Informacja w administracji publicznej | 2/2017

Konstytucyjnie zagwarantowane prawo do informacji publicznej obejmuje zarówno uprawnienie do uzyskania informacji prostej, jak i informacji przetworzonej. Prawo do uzyskania informacji przetworzonej jest jednak ograniczone i obejmuje informację publiczną tylko...

Polecamy

Mediacje w Centrum Mediacji przy Sądzie Polubownym przy...

Arbitraż i Mediacja | 01/2017

Wprowadzenie  Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego działa na polskim rynku finansowym od marca 2008 r. Liczba składanych wniosków i rozpatrywanych przez niego spraw od początku istnienia Sądu systematycznie rośnie1. Obecnie jest to jeden z...

Polecamy

Kwalifikacja wykonawców wspólnie ubiegających się o...

Prawo Zamówień Publicznych | 01/2017

Wprowadzenie W postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych chętnie biorą udział przedsiębiorcy zrzeszający się w różnego rodzaju konsorcjach. Grupa wykonawców może dysponować większym potencjałem i zapewnić zamawiającemu należytą realizację przedmiotu...

Polecamy

Assessment of damages for an infringement of intellectual...

Studia Prawa Prywatnego | 02/2017

Damages for an infringement of intellectual property rights remain a vital issue in the field of intellectual property practice and theory. In litigation concerning an infringement of intellectual property rights, the holders of rights commonly request...

Poznaj ogólnopolskie zasady i zarabiaj więcej na najmie kamienic!
Tematyka zmian w KPA w aspekcie nieruchomości jest gorącym tematem ostatnich miesięcy. Aktualne przepisy omówimy na praktycznym szkoleniu!
Omówienie konkretnych problemów inwestycyjnych w świetle orzeczeń sądów.
Czy nowe sankcje są zagrożeniem dla uczciwych podatników? Dobra znajomość uregulowań KKS to szansa na zmniejszenie zakresu kary podatnika!
Poznaj najnowsze przepisy. Sprawdź co ważnego zmienia się z punktu widzenia Twoich klientów i obowiązków skarbowych.
Zapraszamy na szkolenie, które przybliży wprowadzone zmiany w procedurze administracyjnej oraz pomoże stosować znowelizowane przepisy w praktyce.
Monitor Prawniczy | 14/2017
 TS orzekł, że art. 12 ust. 4 dyrektywy 2011/7 należy interpretować w ten sposób, iż państwa członkowskie mogą wykluczyć z zakresu stosowania tej dyrektywy opóźnienia w płatnościach w ramach wykonywania umowy zawartej przed dniem 16.3.2013 r., nawet jeśli te opóźnienia występują po tym terminie.
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny