Polecamy

Przetwarzanie danych w Rejestrze Należności...

Monitor Prawniczy | 1/2018

W dniu 1.1.2018 r. wchodzi w życie art. 3 ustawy z 7.4.2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności1. Przepis ten przewiduje znaczącą nowelizację ustawy z 17.6.1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji2 poprzez...

Polecamy

Powierzchnia użytkowa a powierzchnia najmu w kamienicach

Nieruchomości | 1/2018

W poniższym artykule przedstawię Państwu autorskie zasady pomiaru powierzchni kamienic do celów najmu. Dlaczego te zasady są tak ważne dla inwestorów i zarządców nieruchomości? Moje 10-letnie doświadczenie pokazuje, że kamienice tracą w tym zakresie największe...

Polecamy

Opodatkowanie VAT leasingu z opcją wykupu – wyrok Trybunału...

Monitor Podatkowy | 12/2017

Wydany 4.10.2017 r. wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie C-164/16 Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs przeciwko Mercedes-Benz Financial Services UK Ltd jest kolejnym orzeczeniem1, które nawiązuje do problematyki uznawania za dostawę...

Polecamy

Wypowiedzenie umowy o pracę członkowi zarządu spółki z o.o.

Monitor Prawa Pracy | 1/2018

Wypowiedzenie umowy o pracę członkowi zarządu spółki z o.o. bywa często przyczyną wielu kontrowersji, które nierzadko były rozstrzygane przez orzecznictwo sądowe. W szczególności warto zwrócić uwagę na zasady rozwiązywania umów o pracę z odwołanymi członkami...

Polecamy

Przeznaczenie majątku pozostałego po zaspokojeniu wszystkich...

Monitor Prawa Handlowego | 3/2017

W praktyce spraw upadłościowych stosunkowo często zdarza się, że po całkowitym zaspokojeniu wszystkich wierzycieli pozostaje jakiś majątek obejmujący niezlikwidowane rzeczy i nierozdzielone pieniądze (w jednej z upadłości nadwyżka ta wynosiła ponad 90 mln zł)....

Polecamy

Informacja prosta a informacja przetworzona

Informacja w administracji publicznej | 2/2017

Konstytucyjnie zagwarantowane prawo do informacji publicznej obejmuje zarówno uprawnienie do uzyskania informacji prostej, jak i informacji przetworzonej. Prawo do uzyskania informacji przetworzonej jest jednak ograniczone i obejmuje informację publiczną tylko...

Polecamy

Mediacje w Centrum Mediacji przy Sądzie Polubownym przy...

Arbitraż i Mediacja | 01/2017

Wprowadzenie  Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego działa na polskim rynku finansowym od marca 2008 r. Liczba składanych wniosków i rozpatrywanych przez niego spraw od początku istnienia Sądu systematycznie rośnie1. Obecnie jest to jeden z...

Polecamy

Kwalifikacja wykonawców wspólnie ubiegających się o...

Prawo Zamówień Publicznych | 01/2017

Wprowadzenie W postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych chętnie biorą udział przedsiębiorcy zrzeszający się w różnego rodzaju konsorcjach. Grupa wykonawców może dysponować większym potencjałem i zapewnić zamawiającemu należytą realizację przedmiotu...

Polecamy

Assessment of damages for an infringement of intellectual...

Studia Prawa Prywatnego | 02/2017

Damages for an infringement of intellectual property rights remain a vital issue in the field of intellectual property practice and theory. In litigation concerning an infringement of intellectual property rights, the holders of rights commonly request...

Celem szkolenia jest zapoznanie słuchaczy z praktycznymi metodami stosowania przepisów o czasie pracy. 
Zapraszamy na Konferencję, której celem jest prezentacja stanowisk wraz z rzeczową dyskusją co do najpoważniejszych trudności praktycznych i wątpliwości interpretacyjnych zachodzących w sferze udzielania i wykonywania zamówień publicznych.
15.3.2018 r., Warszawa, Golden Floor Plaza – Millenium Plaza
Poznaj najnowsze przepisy. Sprawdź co ważnego zmienia się z punktu widzenia Twoich klientów i obowiązków skarbowych.
Monitor Prawniczy | 2/2018
Ograniczenia obrotu nieruchomościami rolnymi wprowadzone ustawą z 14.4.2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw nie mają zastosowania do umowy przenoszącej własność nieruchomości, zawieranej w wykonaniu zobowiązującej umowy...
Monitor Prawniczy | 1/2018
Trybunał orzekł, że art. 78 ak. 1 lit. a) dyrektywy 2006/112 należy interpretować w ten sposób, że sprzeciwia się on obowiązywaniu przepisów krajowych, takich jak będące przedmiotem postępowania głównego, na mocy których VAT stanowi część wynagrodzenia zarejestrowanych adwokatów, jeżeli powoduje to,...
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny