Prawo Zamówień Publicznych / Artykuły

Zamawianie usług szczególnych

Beata Nuzzo

Uwagi ogólne Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE w sprawie zamówień publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18/WE, wprowadziła nowe regulacje w zakresie udzielania zamówień na tzw....

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Prawo Zamówień Publicznych
Aktualny numer: 01/2017
Liczba tekstów: 386