Prawo Zamówień Publicznych / Artykuły

Zapobieganie i zwalczanie korupcji w projektach PPP

Michał Kania

Wprowadzenie Instytucja partnerstwa publiczno-prywatnego budzi ciągle duże zainteresowanie w Polsce1. Rozwiązania prawne poświęcone PPP obowiązują, na podstawie wyodrębnionej regulacji prawnej, od...

Podmiot zamawiający w samorządzie terytorialnym

Janusz Niczyporuk

 Na samym początku należy stwierdzić, że „publiczna” kwalifikacja zamówień jest bezpośrednio uwarunkowana publicznym statusem zamawiającego1. Dla prawidłowego określenia zakresu podmiotowego ZamPublU2...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Prawo Zamówień Publicznych
Aktualny numer: 03/2017
Liczba tekstów: 401