Zwrot VAT za materiały budowlane w MdM

Nieruchomości | 9/2013

Projekt ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez ludzi młodych jest na etapie prac legislacyjnych, przed drugim czytaniem w Sejmie. Na jednym z sierpniowych posiedzeń sejmowa podkomisja uchwaliła poprawkę klubu PO do projektu ustawy regulującej zasady funkcjonowania programu Mieszkanie dla Młodych (MdM). Poprawka ta dotyczy objęcia wsparciem finansowym osób...

Projekt ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez ludzi młodych jest na etapie prac legislacyjnych, przed drugim czytaniem w Sejmie. Na jednym z sierpniowych posiedzeń sejmowa podkomisja uchwaliła poprawkę klubu PO do projektu ustawy regulującej zasady funkcjonowania programu Mieszkanie dla Młodych (MdM). Poprawka ta dotyczy objęcia wsparciem finansowym osób budujących systemem gospodarczym. Dotacje te nie będą jednak z tzw. funduszu dopłat, a ze zwrotu części VAT zawartego w kosztach materiałów budowlanych.

Opracowywana właśnie ustawa ma likwidować system zwrotu VAT za materiały budowlane. Środki uzyskane w ten sposób mają stanowić jedno ze źródeł finansowania programu MdM. Według planów wycofywanie zwrotu VAT ma się odbywać stopniowo. Osoby, które kupią materiały budowlane do końca tego roku, będą miały prawo do złożenia wniosków o zwrot jeszcze przez kilka lat (do 2018 r. włącznie). Dzięki przyjętej poprawce osoby spełniające kryteria programu (tj. w wieku do 35 lat) i realizujących inwestycję mieszkaniową systemem gospodarczym będą mogły odzyskać część podatku również później.

Zainteresowani taką możliwością będą musieli spełnić kilka kryterium. O zwrot będą mogli się ubiegać ci, którzy uzyskają pozwolenie na budowę po 31.12.2013 r., ale pod warunkiem, że o ile do końca roku, w którym je wydano, nie ukończą wieku 36 lat. Istotną rolę będzie tu również odgrywała powierzchnia nieruchomości, na potrzeby której zostaną zakupione materiały budowlane. Na zwrot podatku będą mogły liczyć osoby, które będą budowały dom jednorodzinny, realizowały nadbudowę, rozbudowę lub przebudowę budynku mieszkalnego, co będzie prowadziło do powstania mieszkania, jednak warunkiem jest, że powierzchnia użytkowa tych domów nie będzie przekraczała 100 m2, a mieszkań – 75 m2. Prawo do zwrotu VAT nie będzie przysługiwało w związku z remontem nieruchomości.

Kolejną zmianą w stosunku do obowiązujących teraz przepisów jest, że prawo do ubiegania się o rekompensatę z tytułu nabycia materiałów budowlanych w ramach programu MdM będzie można ubiegać się tylko raz. Przedmiotowy wniosek trzeba będzie złożyć nie później niż do końca roku, w którym zostanie wydane pozwolenie na użytkowanie nieruchomości. Nie zmieni się natomiast sposób ubiegania się o rekompensatę. Wciąż w tym celu trzeba będzie złożyć wniosek do urzędu skarbowego. Bez zmian pozostaną również zasady ustalania kwoty i limitu zwrotu VAT z tą różnicą, że podstawą prawną w tym zakresie będzie opracowywana właśnie ustawa o MdM. Będzie obowiązywał ten sam katalog materiałów budowlanych objętych zwrotem (towary, które przed wejściem Polski do UE były opodatkowane stawką 7%, a obecnie są opodatkowane 23%). Zainteresowani uzyskaniem zwrotem będą musieli udokumentować poniesione wydatki fakturami wystawionymi począwszy od dnia wydania pozwolenia na budowę do 30.9.2018 r. (tj. do ostatniego dnia składania wniosków o dofinansowanie w ramach programu MdM).

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna