Nowa ustawa o ogrodach działkowych

Nieruchomości | 8 [84] sierpień 05

Sejm uchwalił ustawę o rodzinnych ogrodach działkowych. Zmienia ona nazwę ogródków z pracowniczych na rodzinne. Przewiduje też, że każdemu...

8.7.2005 r. Sejm uchwalił ustawę o rodzinnych ogrodach działkowych. Zmienia ona nazwę ogródków z pracowniczych na rodzinne. Przewiduje też, że każdemu z działkowiczów będzie przysługiwało - tak jak dzisiaj - prawo użytkowania działki. Własnością posiadacza działki będą rośliny, dom oraz cała infrastruktura wybudowana z jego środków własnych. Infrastruktura wspólna w ogrodach działkowych będzie natomiast własnością Polskiego Związku Działkowców. Ustawa chroni, czego nie robią obecne przepisy, działkowców przed roszczeniami dawnych właścicieli. Zgodnie z nową ustawą były właściciel, o ile jego roszczenia są zasadne, może otrzymać odszkodowanie albo inną nieruchomość, ale tylko od właściciela danego gruntu, czyli w większości wypadków gminy lub skarbu państwa. Ogrody są położone na ogół na terenach będących w użytkowaniu wieczystym tych podmiotów. W dalszym ciągu organizacją skupiającą działkowców będzie Polski Związek Działkowców - przynależność do niego będzie obowiązkowa.