Nieruchomości / Biblioteka nieruchomości

Prawo Budowlane w Orzecznictwie Sądów Administracyjnych (8)

Alicja Plucińska-Filipowicz

Opłata planistyczna z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek uchwalenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania Przepis art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu...

Prawo Budowlane w Orzecznictwie Sądów Administracyjnych (7)

Alicja Plucińska-Filipowicz, Artur Kosicki

Braki zgłoszenia zamiaru budowy a decyzja o sprzeciwie 1. Wprowadzenie krótkiego, bo 30-dniowego terminu do wydania decyzji o sprzeciwie, którą organ architektoniczno-budowlany jako...

Prawo Budowlane w Orzecznictwie Sądów Administracyjnych (6)

Alicja Plucińska-Filipowicz, Artur Kosicki

Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego w rozumieniu art. 71 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo budowlane 1. Brak jest podstaw do dokonania takiej wykładni art. 71 ust. 1 pkt 2 ustawy...

Prawo Budowlane w Orzecznictwie Sądów Administracyjnych (5)

Alicja Plucińska-Filipowicz, Artur Kosicki

Ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości w związku z przeznaczeniem jej części pod inwestycję przesyłową W rozdziale 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami pod tytułem...

Prawo Budowlane w Orzecznictwie Sądów Administracyjnych (5)

Alicja Plucińska-Filipowicz, Artur Kosicki

Zgoda na odrolnienie gruntów wymagana do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 1. Właściciele i użytkownicy wieczyści terenu przewidywanego do ujęcia w miejscowym...

Prawo Budowlane w Orzecznictwie Sądów Administracyjnych (4)

Alicja Plucińska-Filipowicz, Artur Kosicki

Alicja Plucińska-Filipowicz Skutki nieodpowiedzialnych decyzji urzędników w sprawach budowlanych dotyczących nakazu zamurowania otworów 1. Organ nadzoru budowlanego rozpatrujący sprawę w aspekcie...

Prawo Budowlane w Orzecznictwie Sądów Administracyjnych (3)

Alicja Plucińska-Filipowicz, Artur Kosicki

Kara za nieterminowe wydanie pozwolenia na budowę Artur Kosicki Podstawowym problemem dotyczącym funkcjonowania administracji publicznej jest szybkość postępowania jej organów1. Szybkość...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny

Archiwum Nieruchomości
Aktualny numer: 1/2019
Liczba tekstów: 2935