Nieruchomości / Biblioteka nieruchomości

Nakaz usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości w  obiekcie budowlanym

Nakaz usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości w obiekcie budowlanym

Alicja Plucińska-Filipowicz, Tomasz Filipowicz, Artur Kosicki

W praktyce stosowania przepisów ustawy z. 7.7.1994 r. – Prawa budowlanego (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 1202; dalej PrBudU) w zakresie orzekania o nakazie usuwania nieprawidłowości stwierdzonych...

Możliwość stosowania instytucji wstrzymania robót budowlanych

Alicja Plucińska-Filipowicz, Tomasz Filipowicz, Artur Kosicki

Instytucja wstrzymania robót budowlanych regulowana ustawą z 7.7.1994 r. – Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.; dalej PrBudU), ma istotne znaczenie dla prawidłowego...

Budowa przy granicy działki

Tomasz Filipowicz, Alicja Plucińska-Filipowicz, Artur Kosicki

Publikacja stanowi omówienie uchwały 7 sędziów NSA z 27.2.2017 r. (II OPS 3/16), dotyczącej związania organu budowlanego warunkami technicznymi określającymi budowę przy granicy w sytuacji, gdy o...

Wstrzymanie robót budowlanych 
 – art. 50 PrBudU

Wstrzymanie robót budowlanych – art. 50 PrBudU

Alicja Plucińska-Filipowicz, Artur Kosicki, Tomasz Filipowicz

Ciągle aktualna jest, jak na to wskazuje praktyka i orzecznictwo, kwestia rozumienia instytucji „wstrzymania robót budowlanych” jako materialnoprawnej regulacji ustanowionej w art. 50 ustawy z...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Nieruchomości
Aktualny numer: 8/2018
Liczba tekstów: 2878