NAJPOPULARNIEJSZE

Roszczenie o zwrot nakładów na nieruchomość

Rafał Golat

W prawie cywilnym szczególnym przypadkiem roszczeń są roszczenia o zwrot nakładów. Powstają one wówczas, gdy osoba dysponująca rzeczą, która nie jest jej własnością, przeznacza swoje własne środki na...

Spłata ciężaru realnego jako należności Skarbu Państwa

Marcin Świtka

Nadanie gruntów w trybie reformy rolnej następowało na podstawie dekretu PKWN z 6.9.1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej (Dz.U. Nr 3, poz. 13 ze zm.). Na jego podstawie gminne komisje reformy...

Zwrot i waloryzacja kaucji mieszkaniowej

Piotr Rola

Nabyć mieszkanie można obecnie na wiele sposobów. Nierzadko jednak cel ten osiąga się na skutek wielu czynności w różnych okresach czasu, z których później niektóre się pamięta lub co do których potem...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Nieruchomości
Aktualny numer: 8/2018
Liczba tekstów: 2878