NAJPOPULARNIEJSZE

Hipoteka łączna – większe możliwości czy zagrożenie?

Tomasz Henclewski

W razie podziału nieruchomości hipoteka zwykła obciążająca dotychczas nieruchomość zmienia się z mocy samego prawa w hipotekę łączną, obciążając wszystkie nieruchomości utworzone przez ten podział. Z...

Roszczenie o zwrot nakładów na nieruchomość

Rafał Golat

W prawie cywilnym szczególnym przypadkiem roszczeń są roszczenia o zwrot nakładów. Powstają one wówczas, gdy osoba dysponująca rzeczą, która nie jest jej własnością, przeznacza swoje własne środki na...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny

Archiwum Nieruchomości
Aktualny numer: 12/2018
Liczba tekstów: 2923