Nieruchomości / Artykuły / Prawo

Przedawnienie roszczenia o zwrot kaucji

Katarzyna Siwiec

Kaucja pieniężna jest jedną z dość popularnych form zabezpieczenia roszczeń wynajmującego wynikających z umowy najmu. Jej istotą jest przeniesienie przez najemcę na wynajmującego określonej kwoty...

Zagospodarowanie wspólnot gruntowych, cz. II

Agnieszka Żelazna

W aktualnym numerze „Nieruchomości C.H. Beck” powracamy do ustawy z 29.6.1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 703 ze zm. dalej: ZagospWspGrU). Omówione...

Ustawa o rewitalizacji – aktualne problemy

Maciej J. Nowak

Ustawa z 9.10.2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2015 r., poz. 1777 ze zm.; dalej RewitalU) obowiązuje już od ponad dwóch lat. W tym okresie część gmin rozpoczęła pracę nad uchwałami, na podstawie...

Bezpodstawne wzbogacenie – ograniczenia systemowe

Rafał Golat

Kodeksowa formuła bezpodstawnego wzbogacenia ma ogólny charakter. Artykuł 405 KC stanowi, że kto bez podstawy prawnej uzyskał korzyść majątkową kosztem innej osoby, obowiązany jest do wydania korzyści...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny

Archiwum Nieruchomości
Aktualny numer: 1/2019
Liczba tekstów: 2935