Nieruchomości / Artykuły / Prawo / Dla zarządcy

Zwierzęta a nieruchomości – wybrane aspekty prawne

Zwierzęta a nieruchomości – wybrane aspekty prawne

Rafał Golat

W przeciwieństwie do roślin zwierzęta wydają się nie wykazywać związków z nieruchomościami, biorąc pod uwagę istotne dla nieruchomości uregulowania prawne. Przy bardziej wnikliwej analizie...

Zwierzęta we wspólnocie mieszkaniowej – prawo i praktyka

Maciej Kamiński

Obecność zwierząt jest jednym z obszarów, w którym często dochodzi do konfliktów w ramach funkcjonowania wspólnoty mieszkaniowej. Z perspektywy zarządcy nieruchomości problematyka ta jest bardzo...

Obszar rewitalizacji i program rewitalizacji

Maciej J. Nowak

W styczniowym wydaniu miesięcznika „Nieruchomości C.H.Beck” przedstawione zostały najważniejsze zmiany w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wprowadzone ustawą z 3.11.2015 r. o rewitalizacji...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Nieruchomości
Aktualny numer: 6/2017
Liczba tekstów: 2724