Nieruchomości / Artykuły / Prawo / Dla pośrednika

Zastosowanie art. 59 KC w obrocie nieruchomościami

Zastosowanie art. 59 KC w obrocie nieruchomościami

Rafał Golat

Artykuł 59 KC przewiduje możliwość wystąpienia do sądu o uznanie umowy za względnie bezskuteczną, jeśli spełnione są przesłanki, określone w tym przepisie. Z uwagi na ogólny charakter tej zasady...

Pomieszczenie, lokal, nieruchomość

Rafał Golat

Pomieszczenie jest pojęciem, które w potocznym rozumieniu kojarzone jest z nieruchomościami. Tymczasem w ujęciu normatywnym, cywilistycznym, jest kategorią mało sprecyzowaną, w związku z czym jego...

Umowa coworkingu i korzyści z niej płynące

Łukasz Maciak, Artur Bierć, Ewa Kizner

Termin coworking pochodzi wprost od angielskiego co-working i w dosłownym tłumaczeniu oznacza pracować razem. Jest to alternatywa do pracy z domu dla jednoosobowych i małych firm, szczególnie dla tych...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Nieruchomości
Aktualny numer: 2/2017
Liczba tekstów: 2685