Nieruchomości / Artykuły / Prawo / Dla notariusza / radcy prawnego / adwokata

Urządzenia w konstrukcji prawnej nieruchomości

Rafał Golat

W definicji nieruchomości, zawartej w art. 46 § 1 KC, brak odniesień do urządzeń. Urządzenia powoływane są jednak w innych przepisach, istotnych dla prawnego statusu nieruchomości oraz praktyki obrotu...

Umowny podział nieruchomości do korzystania – quoad usum

Paweł Wdowczyk

Dokonanie podziału nieruchomości do korzystania potrzebne jest zawsze tam, gdzie współwłaściciele chcą uregulować sposób korzystania z nieruchomości wspólnej. W artykule przedstawiono wszystkie...

Zagospodarowanie wspólnot gruntowych, cz. II

Agnieszka Żelazna

W aktualnym numerze „Nieruchomości C.H. Beck” powracamy do ustawy z 29.6.1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 703 ze zm. dalej: ZagospWspGrU). Omówione...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Nieruchomości
Aktualny numer: 2/2018
Liczba tekstów: 2812