Nieruchomości / Artykuły / Prawo / Dla notariusza / radcy prawnego / adwokata

Znaczenie domniemań w sprawach dotyczących nieruchomości

Znaczenie domniemań w sprawach dotyczących nieruchomości

Rafał Golat

W sprawach dotyczących nieruchomości, podobnie jak w innych sprawach cywilnych, bardzo ważne są wszelkiego rodzaju dowody, których przedmiotem są fakty mające istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia...

Czy nieruchomość może być niczyja?

Stanisław Gurgul

Jeżeli przestaje istnieć podmiot, któremu przysługują określone prawa, a brak jest podmiotu, który byłby jego sukcesorem, to należałoby przyjąć, że prawa przysługujące temu podmiotowi gasną, a...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Nieruchomości
Aktualny numer: 6/2017
Liczba tekstów: 2724