Nieruchomości / Artykuły / Prawo / Dla najemcy / dzierżawcy

Założenia Ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości

Maciej Kamiński

W dniu 20.7.2017 r. Sejm uchwalił Ustawę o Krajowym Zasobie Nieruchomości. Jest ona efektem wprowadzenia w życie zapowiadanego programu „Mieszkanie Plus” i wprowadza istotne zmiany w innych ustawach...

Jak zmienić ograniczone prawo rzeczowe?

Rafał Golat

Ograniczone prawa rzeczowe, które w znacznym stopniu są ograniczonymi prawami rzeczowymi na nieruchomościach (np. hipoteki czy służebności), z reguły mają długą perspektywę czasową. W związku z tym...

Obowiązki stron w umowie najmu, cz. I

Maciej Kamiński

Ustalenie odpowiedzialności za konserwację i naprawy wynajmowanego lokalu mieszkalnego stanowi jeden z głównych źródeł nieporozumień pomiędzy wynajmującymi i najemcami. Określenie precyzyjnych i...

Stwierdzenie zasiedzenia własności nieruchomości – glosa

Kinga Garlińska

Stwierdzenie zasiedzenia własności nieruchomości może nastąpić tylko na rzecz osoby wskazanej przez wnioskodawcę lub innego uczestnika postępowania (uchwała Sądu Najwyższego z 11.6.2015 r., III CZP...

Bieg zasiedzenia nieruchomości a bieg przedawnienia

Bieg zasiedzenia nieruchomości a bieg przedawnienia

Rafał Golat

W przeciwieństwie do biegu przedawnienia roszczeń, które ma odrębną regulację w Kodeksie cywilnym (art. 120 i nast. KC), bieg zasiedzenia, który w praktyce ma istotne znaczenie najczęściej dla oceny...

Zasiedzenie służebności przesyłu (w ujęciu praktycznym)

Zasiedzenie służebności przesyłu (w ujęciu praktycznym)

Stanisław Gurgul

Zasiedzenie służebności, tak jak zasiedzenie nieruchomości, jest pierwotnym sposobem jej nabycia. Dokonuje się ono z mocy prawa i z natury rzeczy ma charakter nieodpłatny, a przedmiotem zasiedzenia...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Nieruchomości
Aktualny numer: 9/2017
Liczba tekstów: 2758