Nieruchomości / Artykuły / Prawo / Dla najemcy / dzierżawcy

Status prawny balkonów

Rafał Golat

Wiele mieszkań i budynków w Polsce wyposażonych jest w balkony. W systemie prawnym ich status pozostaje niedookreślony, co jest powodem szeregu wątpliwości w różnych zakresach. Tylko częściowo...

Obowiązki stron w umowie najmu, cz. II

Maciej Kamiński

Pierwsza część artykułu ukazała się w sierpniowym wydaniu „Nieruchomości C.H.Beck”. W drugiej części publikacji omówione zostaną kolejne zagadnienia związane z obowiązkami stron w umowach najmu.

Skutki i uwarunkowania wspólnego mieszkania

Rafał Golat

Tylko część osób mieszka samotnie. Większość ludzi mieszka wspólnie z innymi osobami, najczęściej bliskimi, w tym z kręgu najbliższej rodziny. Wspólne mieszkanie można w pewnym uproszczeniu...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Nieruchomości
Aktualny numer: 11/2017
Liczba tekstów: 2779