Nieruchomości / Artykuły / Podatki / Podatki dochodowe

Wspólny majątek małżonków. Jak liczyć 5-letni okres w PIT?

Stella Brzeszczyńska

Z chwilą zawarcia małżeństwa między małżonkami powstaje z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub...

Wydanie zaliczki na własne cele mieszkaniowe

Wydanie zaliczki na własne cele mieszkaniowe

Stella Brzeszczyńska

Bezpośrednią przyczyną napisania artykułu były czynności sprawdzające przeprowadzane u podatnika, w wyniku których zakwestionowano tę część wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe, które...

Metoda memoriałowa i kasowa w handlu nieruchomościami

Metoda memoriałowa i kasowa w handlu nieruchomościami

Stella Brzeszczyńska

Lokale i grunty mogą służyć działalności gospodarczej jako środki trwałe albo stanowić przedmiot obrotu, czyli być towarem handlowym. Artykuł omawia dwie metody rozliczania kosztów podatkowych, które...

Opodatkowanie najmu podatkiem dochodowym, cz. I – przychody

Opodatkowanie najmu podatkiem dochodowym, cz. I – przychody

Stella Brzeszczyńska

Wbrew pozorom opodatkowanie najmu wcale nie jest takie proste. Przede wszystkim trzeba dobrze „rozpoznać” źródło przychodów, bo może się okazać, że to nie najem, a działalność gospodarcza. Kolejny...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Nieruchomości
Aktualny numer: 6/2017
Liczba tekstów: 2724