Nieruchomości / Artykuły / Podatki / Inne opłaty i podatki

Status budowlany i podatkowy konstrukcji namiotowych

Rafał Golat

Jednym z podstawowych problemów w stosowaniu przepisów jest trudność w odnoszeniu ogólnych definicji ustawowych do stanów faktycznych, które w tych definicjach nie są wyraźnie uwzględnione. Nakładają...

Opodatkowanie biogazowni

Opodatkowanie biogazowni

Konrad Aromiński

NSA w prezentowanym wyroku z 13.10.2016 r. (II FSK 2476/16, opubl. http://orzeczenia. nsa.gov.pl) potwierdził, iż produkcja biogazu w celu jego sprzedaży i wytwarzania energii elektrycznej z tego...

Zasiedzenie nieruchomości w prawie podatkowym

Zasiedzenie nieruchomości w prawie podatkowym

Krystyna Kleiber

W prawie, a tym bardziej w prawie podatkowym, nie ma miejsca na intencje czy niejasne zapisy. Albo przepis nakładający obowiązek podatkowy lub zwalniający z obowiązku podatkowego istnieje albo nie...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Nieruchomości
Aktualny numer: 1/2018
Liczba tekstów: 2801