Zwolnienie z opodatkowania dochodów uzyskiwanych przez wspólnotę mieszkaniową z tytułu opłat wnoszonych przez właścicieli lokali użytkowych

A A A