Zniesienie współwłasności nieruchomości, cz. II – podatek od spadków i darowizn oraz podatek od czynności cywilnoprawnych

A A A
alt text
Archiwum Nieruchomości
Aktualny numer: 8/2018
Liczba tekstów: 2878