Zmiany w minimalnym podatku od nieruchomości komercyjnych w 2019 r.

A A A